Achteruitkijkspiegel met automatische antiverblindingsregeling

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. Achteruitkijkspiegel met automatische antiverblindingsregeling 9-5 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Achteruitkijkspiegel met automa tische antiverblindingsregeling Accessories Part No. Date Instruction Part No. Replaces 12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575 Oct 06 32 025 810 32 025 810 Nov 05 F980A142

2. 2 32 025 810 Achteruitkijkspiegel met automatische antiverblindingsregeling 1 Demonteer het achterste, middelste en voorste deel van het kapje op de plafondverlichting. Maak bij voorkeur gebruik van het gereedschap 82 93 474. 2 Demonteer de achteruitkijkspiegel. 3 Sluit de connector aan. 4 Haal de bedrading naar de linkerkant van de voet van de achteruitkijkspiegel en monteer de spiegel. 5 Monteer het middelste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting. 6 Monteer het voorste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting. 7 Monteer het achterste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting. 8 Controleer de werking van de spiegel en de ver- lichting. 9 Achteruitkijkspiegel met kompas: IJk het kom- pas, zie blz. 3. Verander zo nodig van declinatie- zone, zie blz. 3. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading veroorzaken en aanleiding geven tot kort- sluiting en/of brand. F980A143 3 1 7 5 6

3. 32 025 810 3 Achteruitkijkspiegel met automatische antiverblindingsregeling Gebruiksaanwijzingen De achteruitkijkspiegel is voorzien van twee sensoren: één aan de voorkant en één aan de achterkant. Wan- neer de voorste sensor registreert dat het buiten don- ker is, wordt de anti-verblindingsregeling geactiveerd. De regeling zorgt ervoor dat bij een felle belichting van achteren de achteruitkijkspiegel traploos donkerder wordt om zo het felle licht te dempen. Wanneer het licht van de achterligger minder fel wordt, nemen de spie- gels traploos de normale stand weer in. De automatische anti-verblindingsregeling is uit te schakelen met de knop onder op de achteruitkijkspie- gel. Raadpleeg voor meer informatie het instructie- boekje dat bij de auto hoort. IJken/Programmeren Achteruitkijkspiegel met kompas: IJk het kompas door de knop “AUTO” ingedrukt te houden totdat de tekst “CAL” en een windstreek op het venster van het kompas verschijnen. Laat de knop los. Rijd langzaam in cirkels rond totdat de tekst “CAL” dooft. Het kompas is vervolgens geijkt. Zie voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort. Achteruitkijkspiegel met kompas: U kunt van decli- natiezone veranderen door de knop “AUTO” ingedrukt te houden totdat de tekst “ZONE” en een windstreek op het venster van het kompas verschijnen. Laat de knop los. U kunt vervolgens van declinatiezone veranderen met de knop “AUTO” (zie de afbeelding voor de ver- schillende declinatiezones). Laat de knop “AUTO” los, wanneer u de juiste declinatiezone hebt gekozen. Wanneer de tekst “ZONE” dooft, is de declinatiezone opgeslagen. Zie voor meer informatie het instructie- boekje dat bij de auto hoort. Achteruitkijkspiegel met afstandsbediening voor garageopener: Zie voor informatie over de program- mering het instructieboekje dat bij de auto hoort. D980A352 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 2 10 10 11 11 12 12 13 13 1 4 15

Weergaven

 • 2353 Totale weergaven
 • 2045 Websiteweergaven
 • 308 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 6

 • 39 www.saabpartners.com
 • 18 saabpartners.com
 • 7 52.29.207.161
 • 3 52.29.207.161:8069
 • 13 54.154.214.138
 • 3 54.154.214.138:8069