Aftakbedradingsset, autos met standaardfront M08-

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 32 026 199 Saab 9-3, M08 1 Verbindingskabel 3,6 m 2 Aftakstuk 3 Kabelbinder (7 st.) 4 230V-aansluiting 5 Bout (2 st.) 6 Doorvoer F930A01 9 1 6 3 2 4 5

3. 32 026 199 3 Saab 9-3, M08 1 Demonteer de zijbekleding van de vloerconsole. 2 Demonteer de rechter wand van het dashboard. 3 Demonteer het dashboardkastje, trek het naar buiten en demonteer de connector voor de ver- lichting en de slang voor de koeling (voor zover aanwezig). 4 Demonteer de binnenst e dorpellijst en de onder- ste bekleding van de A-stijl. F930A666 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2

5. 32 026 199 5 Saab 9-3, M08 19 Markeer de positie van de interieuraansluiting op de onderste bekleding van de A-stijl, met de aansluiting als mal. Zorg dat de aansluiting 20 mm uit de rand zit, met de onderkant van de aansluiting op n lijn me t de bovenkant van de onderste paspen. Boor twee gaten van 3 mm en monteer de interieuraansluiting. 20 Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 15 286) of iets dergelijks op de O- ring van de verlengkabel en sluit de kabel aan op de aansluiting. 21 Monteer de luchtbuis. 22 Monteer het onderste gedeelte van het dash- boardkastje en sluit de vloerverlichting aan. 23 Monteer de onderste be kleding van de A-stijl en de binnenste dorpellijst. F930A668 20mm 19 21 22 22 23 22

6. 6 32 026 199 Saab 9-3, M08 24 Plaats het dashboardkastje terug, sluit de con- nector voor de verlichting en de slang voor koe- ling (voor zover aanwezig) aan. Monteer het dashboardkastje. 25 Monteer de rechter wand van het dashboard. 26 Monteer de zijbekleding van de vloerconsole. 27 Zet de bestaande bedrading met 1 kabelbinder aan het schutbord vast, met 1 kabelbinder op de structuurpoot bij het bevestigingspunt van de bedrading en met 1 kabelbinder achter het luchtfilter bij de A/C-le idingen. Zet de aansluit- kabel met 1 spanband vast aan de console boven op het lamphuis bij de radiateurbalk onder de A/C-leidingen. 28 Monteer het onderstuk van het luchtfilter en monteer de slang op de inlaatopening. 29 Monteer de slangklem op de inlaatslang vanaf de luchtmassameter en plaats het deksel op het luchtfilter. 30 Monteer de connector van de luchtmassameter. 31 Plaats de aansluitkabel onder de radiateurbalk en zet deze met 1 spanband vast in het sleutel- vormige gat rechts in de radiateurbalk en met 1 spanband in het sleutelvormige gat links. Laat het uiteinde van de aansluitkabel voor de accu langs omlaaghangen, achter connector H24-1. 32 Breng de auto omhoog. 33 Demonteer de 3 bouten van het linker stuk van de spoilerplaat en klap het omlaag. 34 Demonteer de borgclip en koppel de verbinder in de bedrading van de motorverwarming los. 35 Plaats de aansluitkabel voor de linker bus in het subframe. Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 15 286 of iets dergelijks) op de O-ringen van de connectoren. Monteer de aansluitkabel van de aftakbedrading aan de buitenste aansluiting van het aftakstuk (B) om een goede bocht te verkrijgen en plaats daarna de borgclip. Er is een klik hoorbaar wan- neer de borgclip goed zit. Sluit de bedrading van de motorverwarming op het aftakstuk aan en breng de borgclip aan. Er is een klik hoorbaar wanneer de borgclip goed zit. Sluit de bedrading van de stroomaansluiting op het aftakstuk aan en monteer de borgclip. Er is een klik hoorbaar wanneer de borgclip goed zit. 36 Monteer het linker stuk van de spoilerplaat met 3 bouten. 37 Breng de auto omlaag. 38 Sluit de motorverwarming aan op een stopcon- tact en controleer of de verwarming start. Neem de aansluiting op het stopcontact los. F930A669 25 24 24 26 26 24 24 24 24 WAARSCHUWING Controleer of de bedrad ing nergens klemzit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken.

1. Saab 9-3, M08 z900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3, M08 Aftakbedradingsset, autos met standaardfront Accessories Part No. Date Instruction Part No. Replaces 32 026 192 Sep 07 32 026 199 F930A665

4. 4 32 026 199 Saab 9-3, M08 5 Demonteer de connector van de vloerverlichting en demonteer het onderste gedeelte van het dashboardkastje. 6 Demonteer de luchtbuis. 7 Klap de vloerbekleding opzij (zie afbeelding pos. 8). 8 Snijd een stuk uit de isolatiemat om te zien waar het gat in de schutbord moet worden geboord (het gebied wordt op de afbeelding aangegeven door de pijl 8, 9). 9 Zet met een markeerpen een kruisje in de ronde uitholling in het schutbo rd. Markeer het centrum van het kruisje met een centerpons. 10 Haal de bedrading in de motorruimte opzij waar het gat moet worden geboord. 11 Boor eerst een gat ter grootte van de tap van de gatzaag volgens de markering en gebruik daar- na een 22mm-gatzaag. 12 Demonteer de connector van de luchtmassa- meter. 13 Demonteer de slangklem op de inlaatslang van- af de luchtmassameter. 14 Demonteer de bouten van het luchtfilterdeksel en demonteer het luchtfilter. 15 Haal de 3,6 m lange verlengkabel naar het inte- rieur: langs de bedrading, onder de A/C-leidin- gen door, langs de bedrading om de schokdem- perbevestiging heen en onder de brandstofleidingen bij het schutbord door, en uit- eindelijk het interieur binnen via het geboorde gat in het schutbord. 16 Monteer vanuit het interieur de kabeldoorvoer op de verlengkabel. Zorg dat de O-ring op de connector niet uit positie raakt. 17 Plaats de kabeldoorvoer op ca. 400 mm van de connector in de auto en monteer de doorvoer in het gat, met de grote flens in de motorruimte. 18 Klap de vloermat weer terug. N.B. Doe dit uiterst voorzichtig zodat de mat niet te sterk gevouwen wordt. Als de schuimrubberlaag van de mat barst, neemt de geluidsisolatie aan- merkelijk af. WAARSCHUWING Let erop dat u de bedrading van de auto niet beschadigt. Beschadigingen aan de bedrading kunnen aanleiding geven tot kortsluiting/brand. F930A667 8,9 5 5 5 6 4 N.B. Gebruik van een zeepoplossing kan het monteren vereenvoudigen. N.B. Let erop dat de kabeldoorvoer voor volledige afdichting van het schutbord zorgt.

7. 32 026 199 7 Saab 9-3, M08 Gebruiksaanwijzingen • De verlengkabel moet gemaakt zijn van oliebe- stendig rubbermateriaal, goedgekeurd zijn voor gebruik buitenshuis en een doorsnede hebben van minimaal 3x1,5 mm 2 . • Het verwarmingssysteem mag uitsluitend wor- den aangesloten op een geaard contact. • Controleer de verlengkabel van tijd tot tijd op eventuele schade en veroudering. Een bescha- digde kabel moet onmiddellijk worden vervan- gen. WAARSCHUWING Behandel alle kabels met de nodige voorzorg. Zorg er met name voor dat de kabels niet bekneld raken tussen de motorkap en de carrosserie of schade oplopen door scherpe metalen onderde- len. Controleer regelmatig de massaverbinding tussen de massapennen van het toevoercontact, de behuizing van de verwarming en de carrosserie van de auto om elektrische schokken te voorko- men. Opmerking De verwarming werkt niet optimaal, als: • de koelvloeistof verontreinigd is; • het koelvloeistofpeil te laag is of als er lucht in het systeem zit; • er ijskristallen in het systeem zijn ontstaan; • u afdichtkit gebruikt.

Weergaven

 • 1779 Totale weergaven
 • 1581 Websiteweergaven
 • 198 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 5

 • 50 www.saabpartners.com
 • 4 saabpartners.com
 • 4 52.29.207.161
 • 7 54.154.214.138
 • 3 54.154.214.138:8069