Cd-wisselaar, bagageruimte CV

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. 4 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- Auto zonder console bij de relais- en zekeringhouder achterin 1 Open de kap volledig, maar laat de kapafdek- king openstaan. 2 Zet de achterste zijruit aan de linkerzijde volledig open. 3 Draai de bouten los waarmee het zitgedeelte van de achterbank aan de voorkant vastzit. 4 Til het zitgedeelte op en trek het dusdanig naar voren dat het loskomt. 5 Trek de beide achterste hoofdsteunen zo ver mogelijk omhoog. 6 Duw de vergrendelingen op de bussen van de hoofdsteunen in. Houd de vergrendelingen ingedrukt en demonteer de hoofdsteunen. 7 Draai de bouten uit de onderste bevestiging van de veiligheidsgordels. 8 Draai de twee bouten uit de bovenste bevesti- ging van het ruggedeelte. 9 Trek het onderstuk van het ruggedeelte naar voren en til het ruggedeelte omhoog. 10 Duw de geleider voor de veiligheidsgordel uit het ruggedeelte en haal de veiligheidsgordel uit de geleider en het ruggedeelte. F930A171 4 4 6 6 3 3 7 8 9 10 10

5. 12 832 511 5 Saab 9-3 CV M04- 11 Demonteer het luidsprekerrooster uit de zijbe- kleding linksachter. Maak gebruik van het demontagegereedschap 82 93 474. 12 Draai de bout los waarmee de zijbekleding links- achter vastzit. 13 Til de zijbekleding omhoog. Houd de bescherm- rubbers apart. 14 Haak de stuur-unit van de zijbekleding af, maar laat de connector op de stuur-unit aangesloten zitten omdat er anders een storingcode wordt aangemaakt. 15 Koppel de connector van de luidspreker los en demonteer de zijbekleding. F930A172 11 12 13 15 14

6. 6 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 16 Sluit de kap en open de bagageklep. 17 Koppel de minkabel van de accu los en neem de sleutel uit het contactslot. 18 Haal de mat van de bagageruimtevloer en demonteer de dorpellijst van de bagageruimte. 19 Demonteer de zijdorpellijst aan de linkerzijde. 20 Verwijder de clips van de linker zijbekleding en klap de bekleding opzij. Haak de band aan de achterzijde van de zijbekleding los en koppel de connector van de bagageruimteverlichting los. Demonteer de zijbekleding. F930A173 19 20 20 20 18 18 20

7. 12 832 511 7 Saab 9-3 CV M04- 21 Demonteer de dorpellijst aan de linkerzijde van de auto. 22 Demonteer het onderste gedeelte van de bekle- ding van de linker A-stijl. 23 Zet de linker voorstoel zo ver mogelijk naar voren en klap het ruggedeelte voorover. 24 Koppel de connector van de versterker los. F930A174 22 21 24

11. 12 832 511 11 Saab 9-3 CV M04- 41 Monteer de bekleding van de A-stijl. 42 Monteer de dorpellijst. F930A178 41 42

13. 12 832 511 13 Saab 9-3 CV M04- 49 Demonteer de drie rode transportbeveiligingen van de cd-wisselaar. 50 Controleer of de ingestelde inbouwstand voor de cd-wisselaar de juiste is. De stelbouten aan weerszijden van de cd-wisselaar moeten in stand H staan. 51 Breng de clipmoer voor de console in het vierkante gat bij de relais- en zekeringhouder achterin aan en plaats de console in de bagage- ruimte. F930A180 49 51 50 49

16. 16 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 56 Pas de linker zijbekleding in, sluit de bagage- ruimteverlichting aan en haak de band vast. Breng de clips aan. 57 Monteer de zijdorpellijst aan de linkerzijde. 58 Monteer dorpellijst en leg de mat op de bagage- ruimtevloer. F930A183 57 56 56 56 58 58 56

17. 12 832 511 17 Saab 9-3 CV M04- 59 Sluit de minkabel op de accu aan. 60 Open de kap volledig, maar laat de kapafdek- king openstaan. 61 Controleer of de vochtweringen in de linker zijbekleding intact zijn en vervang deze zo nodig. Monteer de stuur-unit op de zijkleding. 62 Sluit de connector van de luidspreker aan, pas de zijbekleding in en duw deze omlaag. Contro- leer of de beschermrubbers in positie liggen. 63 Breng de bout aan waarmee de zijbekleding vastzit, vouw de binnenste lip aan de afdichting rond de portieropening over de voorkant van de zijbekleding heen en til de bevestiging aan de afdichting van de kapafdichting over de zijbekle- ding. 64 Monteer het luidsprekerrooster. 65 Sluit de kapafdekking. F930A184 64 63 62 62 61

19. 12 832 511 19 Saab 9-3 CV M04- Auto met console voor versterker en/of dvd-speler bij de relais- en zekering- houder achterin 1 Open de bagageklep, koppel de minkabel van de accu los en trek de sleutel uit het contactslot. De kap moet zijn gesloten. 2 Haal de mat van de bagageruimtevloer en demonteer de dorpellijst van de bagageruimte. 3 Demonteer de zijdorpellijst aan de linkerzijde. 4 Verwijder de clips van de linker zijbekleding en klap de bekleding opzij. Haak de band aan de achterzijde van de zijbekleding los en koppel de connector van de bagageruimteverlichting los. Demonteer de zijbekleding. F930A186 4 4 3 4 4 2 2

23. 12 832 511 23 Saab 9-3 CV M04- 17 Demonteer de drie rode transportbeveiligingen van de cd-wisselaar. 18 Controleer of de ingestelde inbouwstand voor de cd-wisselaar de juiste is. De stelbouten aan weerszijden van de cd-wisselaar moeten in stand H staan. F930A190 18- 17 17

2. 2 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 1 Cd-wisselaar 2 Connector optische kabel, 2-polig 3 Bedrading 4 Kabelbinder 5 Bout (2 st.) 6 Glasvezelkabel (tussen de versterker voorin en de console in de bagageruimte) 7 Glasvezelkabel (alleen te gebruiken als er andere uitrusting op de console in de bagageruimte aanwezig is) Ook de volgende artikelen zijn vereist (apart te bestellen) Monteren Auto zonder console bij de relais- en zekering- houder achterin, zie blz. 4. Auto met console voor versterker en/of dvd-speler bij de relais- en zekeringhouder achterin, zie blz. 19. Console voor uitrusting in de bagageruimte (bepaalde auto’s) F930A170 6,7 2 5 1 3 4

14. 14 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 52 Monteer de cd-wisselaar op de console. Aanhaalmoment: 2 Nm (1.5 lbf ft) 53 Sluit de bedrading van de cd-wisselaar aan en breng de clips van de kabelbinders in de gaten van de console aan. 54 Zet de bedrading van de cd-wisselaar samen met de ongebruikte connector op een geschikt punt met kabelbinders vast. F930A181 52 52 53

1. Saab 9-3 CV M04- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 CV M04- Cd-wisselaar, bagageruimte Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 832 501 9:36-24 Apr 03 12 832 511 F930A169

12. 12 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 43 Zoek de connector voor de cd-wisselaar op bij de relais- en zekeringhouder achterin. Demon- teer het stuk tape en trek de connector te voorschijn. 44 Sluit de bedrading uit de set op de connector aan. 45 Zoek de glasvezelkabels op bij de relais- en zekeringhouder achterin. 46 Demonteer de bescherming van de aansluitin- gen aan de glasvezelkabels. 47 Sluit de met groen gemarkeerde aansluiting van de glasvezelkabel aan op positie 1 van de kleine connector en de niet gemarkeerde aansluiting van de glasvezelkabel op positie 2 van de kleine connector. Breng de borging aan. 48 Monteer de kleine connector in de grote connector. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. N.B. Voor modellen waarvan de glasvezelkabel geen kleurmarkering heeft, moet u de aansluiting van de glasvezelkabel die u eerder met tape gemerkt hebt aanbrengen op positie 2 en de andere aan- sluiting (zonder tape) op positie 1. F930A179 48 47 43

18. 18 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 66 Haal de achterste veiligheidsgordels door de gordelgeleiders en monteer de geleiders op het ruggedeelte door ze naar binnen te drukken. 67 Pas het ruggedeelte vanaf de bovenzijde in en duw het aan de onderzijde vast. 68 Breng de twee bouten voor de bovenste beves- tiging van het ruggedeelte aan. 69 Breng de bouten voor de onderste bevestiging van de veiligheidsgordels aan. 70 Monteer de achterste hoofdsteunen in de bussen. 71 Pas het zitgedeelte in en breng de bouten aan de voorzijde van het zitgedeelte aan. 72 Stel de tijd en datum af. 73 Synchroniseer de code van de afstandsbedie- ning door de sleutel in het contactslot te steken. 74 Activeer de klembeveiliging van de elektrisch bediende zijruiten door de zijruiten tweemaal te openen en te sluiten. Een geluidssignaal geeft aan dat activering heeft plaatsgevonden. 75 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”. 76 Controleer of het systeem naar behoren werkt. N.B. U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken. F930A185 71 71 71 71 68 70 70 67 66 66 69 Opmerking Soms moet het diagnose-instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen.

20. 20 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 5 Demonteer de console bij de relais- en zeke- ringhouder achterin en verzet deze om ruimte te maken. 6 De versterker is op de console bij de relais- en zekeringhouder achterin gemonteerd: Koppel de connector van de versterker los. Alleen de dvd-speler is op de console bij de relais- en zekeringhouder achterin gemon- teerd: Koppel de connector van de dvd-speler los. F930A187 5 5 5 5

26. 26 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 24 Pas de linker zijbekleding in, sluit de bagage- ruimteverlichting aan en haak de band vast. Breng de clips aan. 25 Monteer de zijdorpellijst aan de linkerzijde. 26 Monteer dorpellijst en leg de mat op de bagage- ruimtevloer. 27 Sluit de minkabel op de accu aan. 28 Stel de tijd en datum af. 29 Synchroniseer de code van de afstandsbedie- ning door de sleutel in het contactslot te steken. 30 Activeer de klembeveiliging van de elektrisch bediende zijruiten door de zijruiten tweemaal te openen en te sluiten. Een geluidssignaal geeft aan dat activering heeft plaatsgevonden. 31 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”. 32 Controleer of het systeem naar behoren werkt. N.B. U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken. F930A193 25 24 24 24 26 26 24 Opmerking Soms moet het diagnose-instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen.

21. 12 832 511 21 Saab 9-3 CV M04- 7 Zoek de connector voor de cd-wisselaar op bij de relais- en zekeringhouder achterin. 8 Sluit de bedrading uit de set op de connector aan. 9 Haal de connector van de glasvezelkabel (de kleine connector) van die van de versterker of de dvd-speler af. 10 Connector van de versterker: Koppel de glas- vezelkabel los die aangesloten is op positie 1 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. Connector van de dvd-speler: Koppel de glas- vezelkabel los die aangesloten is op positie 2 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. F930A188 9 (1) (2) 10 7,8

24. 24 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 19 Monteer de cd-wisselaar op de console. Aanhaalmoment: 2 Nm (1.5 lbf ft) 20 Sluit de bedrading van de cd-wisselaar aan en breng de clips van de kabelbinders in de gaten van de console aan. 21 De versterker is op de console bij de relais- en zekeringhouder achterin gemonteerd: Sluit de connector van de versterker aan. Alleen de dvd-speler is op de console bij de relais- en zekeringhouder achterin gemon- teerd: Sluit de connector van de dvd-speler aan. 22 Zet de bedrading van de cd-wisselaar samen met de ongebruikte connector op een geschikt punt met kabelbinders vast. F930A191 19 19 21 22 20

15. 12 832 511 15 Saab 9-3 CV M04- 55 Monteer de console. Haal ook de moer aan de bovenkant van de console aan. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A182 55 55 55 55

25. 12 832 511 25 Saab 9-3 CV M04- 23 Monteer de console. Haal ook de moer aan de bovenkant van de console aan. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A192 23 23 23 23

10. 10 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 34 Zoek de losse glasvezelkabel op en de verbin- der met de aangesloten glasvezelkabels onder aan de linker A-stijl (met tape vastgezet op het kabelkanaal). 35 Til het borgplaatje van de verbinder op. 36 Demonteer de glasvezelkabel van de positie in de verbinder waar de pijl omlaag naar de glas- vezelkabel wijst. 37 Verwijder de tape waarmee de losse glasvezel- kabel vastzit. 38 Demonteer de bescherming van de aansluiting. 39 Monteer de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan, haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voorko- men dat deze beschadigd raakt en breng deze achter de bedrading aan. 40 Monteer de aansluiting aan de nieuwe glasve- zelkabel in de verbinder en monteer het borg- plaatje. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A177 35 34 34 40

9. 12 832 511 9 Saab 9-3 CV M04- 31 Controleer of de glasvezelkabel niet kan knik- ken en monteer de aansluiting aan de glasve- zelkabel in positie 1 van de kleine connector van het bedieningspaneel. Breng de borging aan. 32 Monteer de kleine connector in de grote connector. 33 Sluit de versterker aan. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A176 32 31 33

22. 22 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 11 Connector van de versterker: Monteer de aansluiting aan de glasvezelkabel op positie 1 van de connector uit de set. Connector van de dvd-speler: Monteer de aansluiting aan de glasvezelkabel op positie 2 van de connector uit de set. 12 Demonteer de bescherming van de aansluitin- gen aan de glasvezelkabel uit de accessoireset. 13 Connector van de versterker: Monteer de ene aansluiting aan de glasvezelkabel uit de set op positie 2 van de connector uit de set. Breng de borging aan. Connector van de dvd-speler: Monteer de ene aansluiting aan de glasvezelkabel uit de set op positie 1 van de connector uit de set. Breng de borging aan. 14 Connector van de versterker: Monteer de andere aansluiting aan de glasvezelkabel uit de set op positie 1 van de losgekoppelde connec- tor. Monteer de borging. Connector van de dvd-speler: Monteer de andere aansluiting aan de glasvezelkabel uit de set op positie 2 van de losgekoppelde connec- tor. Monteer de borging. 15 Monteer de kleine connector in de grote connec- tor voor de versterker/dvd-speler. 16 Monteer de kleine connector in de grote connec- tor voor de cd-wisselaar. F930A189 11 11 15,16

8. 8 12 832 511 Saab 9-3 CV M04- 25 Zoek de glasvezelkabel met de groene marke- ring bij de versterker op. Als de kleurmarkering ontbreekt en als er geen console bij de relais- en zekeringhou- der achterin aanwezig is: Volg de beschrijving in de punten 49 en 50 van deze montagericht- lijn. Schijn met een lamp op de glasvezelkabel bij de versterker en bekijk de glasvezelkabels in de bagageruimte om te zien welke glasvezelka- bel de juiste is. Markeer deze met een stuk tape. 26 Demonteer de connector van de glasvezelkabels (de kleine connector) van die van de versterker. 27 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 1 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. 28 Leg de glasvezelkabel uit de set naast de bestaande bedrading van de versterker naar de relais- en zekeringhouder achterin. 29 Haal de bescherming van de aansluiting op de glasvezelkabel uit de set. 30 Breng de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voor- komen dat deze beschadigd raakt. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A175 26 27 27 28 28

3. 12 832 511 3 Saab 9-3 CV M04- Buscommunicatie Vele onderdelen van het elektrisch systeem van de auto communiceren onderling via de bus. Er bestaan drie verschillende soorten bussystemen: P-bus (Powertrain Bus, aandrijflijnbus), I-bus (Instrument Bus, instrumentenbus) en O-bus (Optic Bus, opti- sche bus). Het audiosysteem, navigatiesysteem en telefoonsysteem communiceren via de O-bus. De O-bus is een optische ringbus. Op elke stuur-unit van de bus zijn twee optische kabels aangesloten: een kabel voor ontvangst en een kabel voor verzen- ding van informatie. Ontvangen meldingen worden door elke stuur-unit omgezet van een optisch signaal in een elektrisch signaal en vervolgens tijdens het verzenden opnieuw omgezet in een optisch signaal. De gegevensoverdrachtssnelheid van de O-bus bedraagt 25 Mbit/s. AMP1 is een versterker achter de zijbekleding linksachter AMP2 is een versterker bij de relais- en zekering- houder achterin CDC is een cd-wisselaar bij de relais- en zekering- houder achterin DVD is een dvd-speler bij de relais- en zekering- houder achterin Bij inbouw van nieuwe uitrusting met een aanslui- ting op de O-bus is het van belang dat u deze aan de juiste kant van de bestaande uitrusting monteert. N.B. Het is zeer belangrijk dat alle onderdelen met een aansluiting op de O-bus in een bepaalde volgorde worden aangesloten (zie afbeelding) en dat de ring altijd gesloten blijft. Bij een aansluiting die afwijkt van de beschrijving in deze montagerichtlijn kan het gebeuren dat een groot aantal van de systemen op de auto niet lan- ger werkt. F930A100 1 2 CDC 1 2 DVD 1 2 AMP2 1 2 1 2 AMP2 CDC 1 2 1 2 AMP2 DVD 1 2 1 2 DVD CDC 1 2 1 2 1 2 AMP2 DVD CDC 2 1 N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · De kabels zijn niet te verlengen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan temperaturen hoger dan 85 ° C. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt.

Weergaven

 • 1968 Totale weergaven
 • 1658 Websiteweergaven
 • 310 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 28 www.saabpartners.com
 • 3 52.29.207.161
 • 18 saabpartners.com
 • 3 54.154.214.138