Handsfreekit, mobiele telefoon 4D/5D

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 32 025 872 F930A488 1x 1x 1x 1x 1x 1x 11x

8. 8 32 025 872 Saab 9-3 4D/5D M03– Monteer het toetsenblok op een van de volgende manieren. F930A509 22.1-22.5 21.1-21.7

16. 16 32 025 872 Saab 9-3 4D/5D M03– 38 Monteer het rechter zijstuk van de vloerconsole. F930A539 38 A C B

19. 32 025 872 19 Saab 9-5 M01– 5 Demonteer het onderste dashboardpaneel aan de bestuurderszijde: 5.1 Demonteer de diagnoseaansluiting (A). 5.2 Demonteer het onderste dashboardpaneel (B). 5.3 Demonteer de clip (C). 5.4 Demonteer de vloerverlichting (D). E930A434 C B B A D B 5

22. 22 32 025 872 Saab 9-5 M01– 14 Duw de afdekking vast, draai het bevestigings- boutje (B) vast en monteer het dekglas (A). E930A443 14 A B

27. 32 025 872 27 Saab 9-5 M01– 27 Sluit de adapterbedradingen aan. E930A457 27

28. 28 32 025 872 Saab 9-5 M01– Monteer het toetsenblok op een van de volgende manieren. E930A458 29.1-29.4 28.1-28.14

35. 32 025 872 35 Saab 9-5 M01– 34 Monteer het onderste dashboardpaneel: 34.1 Sluit de vloerverlichting (D) aan. 34.2 Monteer de clip (C). 34.3 Monteer het onderste dashboardpaneel (B). 34.4 Monteer de diagnoseaansluiting (A). E930A475 C B B A D B 34

23. 32 025 872 23 Saab 9-5 M01– 15 Trek de microfoonkabel en zet deze als volgt vast: Trek de kabel onder het dashboard langs naar de middenconsole toe en bij de radio-/navigatie- module naar binnen. Zet de kabel vast onder het dashboard. N.B. Zet de bedrading op passende wijze vast om schuurschade en gerammel tegen te gaan. E930A444

1. 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 4D/5D M03– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bladzijde 3 Saab 9-5 M01– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bladzijde 17 Handsfreekit, mobiele telefoon Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 32 025 907 32 026 144 9:89-31 May 07 32 025 872 Nov 06 F930A592

37. 32 025 872 37 Saab 9-5 M01– 37 Radio-/navigatiemodule monteren, M06– 37.1 Sluit de connectoren aan. 37.2 Duw de module naar binnen en breng de bouten en pluggen aan. E930A480 M06- 37.1 37.2 E930A481 M06-

18. 18 32 025 872 Saab 9-5 M01– 3 Radio-/navigatiemodule demonteren, M06– 3.1 Verwijder de pluggen en draai de bouten los. 3.2 Trek de module naar buiten en koppel de connectoren los alsmede de antenneaan- sluiting. 4 Demonteer het ACC-paneel. E930A433 4 A B 3.1 E930A431 M06- E930A432 M06- 3.2

31. 32 025 872 31 Saab 9-5 M01– 28.9 Sluit connector (E) aan en breng de bouten (D) van de afdekking aan. 28.10 Handgeschakelde versnellingsbak: Monteer de versnellingspookhoes (C). 28.11 Automatische versnellingsbak: Mon- teer de omlijsting. 28.12Monteer het opbergvak (A). E930A464 A A B C D E 28.9-28.12

32. 32 32 025 872 Saab 9-5 M01– 28.13Zet de bedrading van het toetsenblok vast. 28.14Monteer het toetsenblok. N.B. Zet de bedrading op passende wijze vast om schuurschade en gerammel tegen te gaan. E930A465 28.13 E930A466 28.14

3. 32 025 872 3 Saab 9-3 4D/5D M03– Saab 9-3 4D/5D M03– 1 Zet het contact in stand OFF. 2 Demonteer het rechter zijstuk van de vloercon- sole. 3 Draai de onderste bouten uit het dashboard- kastje los. 4 Draai de binnenste bouten uit het dashboard- kastje los. F930A491 3 F930A489 1 F930A490 2 C A B B F930A492 4

5. 32 025 872 5 Saab 9-3 4D/5D M03– 9 Demonteer de achterste afdekking. 10 Demonteer de voorste afdekking. 11 Demonteer de bouten. 12 Demonteer de middelste afdekking. F930A499 11 F930A497 9 F930A498 10 F930A500 12

9. 32 025 872 9 Saab 9-3 4D/5D M03– 21 Toetsenblok monteren, alternatief 1: 21.1 Demonteer de asbak of het opbergvak. 21.2 Demonteer het ACC-paneel. 21.3 Plaats het toetsenblok op de middencon- sole en teken de positie van de kabel af. 21.4 Knip een uitsparing voor de kabel. F930A513 21.3 F930A511 A 21.1 B F930A512 B A 21.2 F930A514 21.4

10. 10 32 025 872 Saab 9-3 4D/5D M03– 21.5 Monteer het toetsenblok op de console. 21.6 Haal de kabel achter de radio langs omlaag naar de luchtbalg en zet de kabel vast. 21.7 Monteer het ACC-paneel (A). Controleer of de kabel van het toetsenblok in de uitspa- ring terechtkomt. Monteer de asbak of het opbergvak (B). N.B. Zet de bedrading op passende wijze vast om schuurschade en gerammel tegen te gaan. F930A516 A B 21.7 F930A515 21.5 F930A517 21.6

11. 32 025 872 11 Saab 9-3 4D/5D M03– 22 Toetsenblok monteren, alternatief 2: 22.1 Demonteer de afdekking. 22.2 Trek de kabel langs de rechterkant omlaag naar de luchtbalg. 22.3 Leg de kabel in de groef in het dashboard. 22.4 Monteer de afdekking. F930A520 22.3 F930A518 A B 22.1 F930A519 22.2 22.4 F930A521 A B

12. 12 32 025 872 Saab 9-3 4D/5D M03– 22.5 Monteer het toetsenblok en zet een even- tuele overlengte van de kabel op passende wijze vast. 23 Sluit de regeleenheid (A), de microfoon (B) en het toetsenblok (C) aan op de adapterbedra- ding. 24 Zet de regeleenheid met twee kabelbinders vast aan de dashboardbalk. 25 Scheid de Tele1-aansluiting van de autobedra- ding door de tape los te knippen. De Tele1-aan- sluiting zit rechtsonder aan de middenconsole. F930A524 24 F930A522 22.5 F930A523 23 A B C F930A525 25

17. 32 025 872 17 Saab 9-5 M01– Saab 9-5 M01– 1 Zet het contact in stand OFF. 2 Radio-/navigatiemodule demonteren, M01–05: 2.1 Duw de stukken spec iaal gereedschap zo ver in de daarvoor voorziene gaten dat ze ingrijpen waarna u de module naar buiten kunt trekken. 2.2 Demonteer de houder. 2.3 Demonteer de connectoren. E930A429 M01-05 2.2 E930A427 1 E930A428 M01-05 2.1 A B CLICK E930A430 M01-05 2.3

21. 32 025 872 21 Saab 9-5 M01– 10 Breng de montagetape aan op de microfoon. 11 Duw de microfoon vast op de buitenkant van de afdekking, naast de or iginele microfoon van de auto. 12 Haal de microfoonkabel achter de hemelbekle- ding langs omlaag naar het gebied rond de A- stijl. 13 Zet de microfoonkabel vast naast de bestaande kabelbinders. E930A441 12 E930A439 10 E930A440 11 E930A442 13

26. 26 32 025 872 Saab 9-5 M01– 23 Klap de vloerbekleding terug. 24 Monteer de dekplaat van de klimaatbehuizing. 25 Knip de tape los die om de Tele1-aansluiting op de autobedrading zit. 26 Sluit de adapterbedrading aan op de Tele1-aan- sluiting van de auto. E930A455 25 E930A453 23 E930A454 24 E930A456 26

30. 30 32 025 872 Saab 9-5 M01– 28.5 Meet de locatie van het toetsenblok op en boor een gat van 3 mm. 28.6 Snijd/boor vandaar uit een groef recht naar buiten toe. 28.7 Sluit het toetsenblok aan op de adapterbe- drading. 28.8 Zet de bedrading vast. E930A463 28.7 E930A461 30mm (1.2in) 3mm (0.1in) 20mm (0.8in) 28.5 E930A462 28.6 E930A459 28.8

33. 32 025 872 33 Saab 9-5 M01– 29 Toetsenblok monteren, alternatief 2: 29.1 Buig het schakelaarpaneel voorzichtig naar buiten en haal de kabel van het toet- senblok tussen het schakelaarpaneel en het dashboard langs. 29.2 Monteer het toetsenblok. 29.3 Sluit het toetsenblok aan op de adapterbe- drading. 29.4 Zet de bedrading vast. E930A469 29.3 E930A467 29.1 E930A468 29.2 E930A470 29.4

4. 4 32 025 872 Saab 9-3 4D/5D M03– 5 Koppel de connector los van de verlichting (A) in het dashboardkastje. Auto’s met ACC: Demonteer de koelslang van het dashboardkastje (B). 6 Demonteer de afdekk ing van de A-stijlbekle- ding. 7 Draai de bevestigingsbout los. 8 Pak de bovenkant van de A-stijlbekleding vast en trek deze voorzichtig naar buiten toe en omhoog. 7 F930A495 F930A493 5 A B F930A494 6 F930A496 8

29. 32 025 872 29 Saab 9-5 M01– 28 Toetsenblok monteren, alternatief 1: 28.1 Demonteer het opbergvak (A). 28.2 Automatische versnellingsbak: Demon- teer de omlijsting (B). 28.3 Handgeschakelde versnellingsbak: Til de versnellingspo okhoes (C) op. 28.4 Verwijder de bouten (D) van de afdekking en koppel de connector (E) los. N.B. Deze locatie is geen optie voor auto’s met een asbak, aangezien de asbak in dat geval bij het openen tegen het toetsenblok aankomt. 28.1-28.4 E930A460 A A B C D E

36. 36 32 025 872 Saab 9-5 M01– 35 Monteer het ACC-paneel. 36 Radio-/navigatiemodule monteren, M01–05: 36.1 Sluit de connectoren aan. 36.2 Monteer de houder. 36.3 Duw de module naar binnen. 36.2 E930A478 M01-05 E930A476 35 E930A477 M01-05 36.1 E930A479 M01-05 36.3

6. 6 32 025 872 Saab 9-3 4D/5D M03– 13 Auto’s met regensensor: Demonteer de afdekking. 14 Breng de montagetape aan op de microfoon. 15 Monteer de microfoon. 16 Haal de microfoonkabel door de opening in de hemelbekleding bij de plafondconsole. F930A503 15 F930A501 13 F930A502 14 F930A504 16

7. 32 025 872 7 Saab 9-3 4D/5D M03– 17 Haal de microfoonkabel onder de hemelbekle- ding door naar de voorruit. Duw de middelste afdekking vast en trek ondertussen de micro- foon strak. 18 Leg de microfoonkabel achter de hemelbekle- ding. 19 Zet de microfoonkabel vast op de A-stijl. 20 Haal de microfoonkabel onder het dashboard door naar de middenconsole en zet de kabel vast. N.B. Zet de bedrading op passende wijze vast om schuurschade en gerammel tegen te gaan. F930A507 19 F930A505 17 F930A506 18 F930A508 20

15. 32 025 872 15 Saab 9-3 4D/5D M03– 34 Monteer de afdekking va n de A-stijlbekleding. 35 Sluit de connector aan van de verlichting (A) in het dashboardkastje. Auto’s met ACC: Sluit de koelslang aan op het dashboardkastje (B). 36 Draai de binnenste bouten in het dashboard- kastje vast. 37 Draai de onderste bouten in het dashboardkast- je vast. F930A537 36 F930A535 34 F930A536 35 A B F930A538 37

20. 20 32 025 872 Saab 9-5 M01– 6 Verwijder het deksel van de zekeringen. 7 Demonteer de A-stijlbek leding (met clips beves- tigd). Demonteer de bovenste clip (A) van de bekleding. 8 Draai de bouten van de zonneklep los maar laat de zonneklep hangen. 9 Demonteer het dekglas (A), het bevestigings- boutje (B) en haal de afdekking omlaag. WAARSCHUWING Wees voorzichtig om te voorkomen dat de ener- gie-absorberende materialen beschadigd raken of loskomen. Beschadigde of losgeraakte energie- absorberende materialen mag u niet terugplaat- sen. Vervang in het voorkomende geval de com- plete hemelbekleding. Gebruik van beschadigde energie-absorberende materialen kan de bescherming tegen hoofdletsel negatief beïnvloe- den. E930A437 8 E930A435 6 E930A436 7 A E930A438 9 B A

24. 24 32 025 872 Saab 9-5 M01– 16 Demonteer de dekplaat van de klimaatbehui- zing. 17 Klap de vloerbekleding opzij. 18 Auto’s met dieselmotor: 18.1 Demonteer de geluidsisolatie. 18.2 Snijd een stuk uit de bovenste laag isola- tiemateriaal. E930A448 18.1 E930A446 16 E930A447 17 E930A445 18.2

13. 32 025 872 13 Saab 9-3 4D/5D M03– 26 Sluit de adapterbedrading aan op de Tele1-aan- sluiting van de auto en zet de bedrading vast. 27 Zet de bedrading vast aan de dashboardbalk. 28 Auto’s met regensensor: Monteer de afdek- king. 29 Breng de bouten van de afdekking aan. N.B. Zet de bedrading op passende wijze vast om schuurschade en gerammel tegen te gaan. F930A527 26 F930A528 27 F930A529 28 F930A530 29

14. 14 32 025 872 Saab 9-3 4D/5D M03– 30 Monteer de voorste afdekking. 31 Monteer de achterste afdekking. 32 Plaats de A-stijlbekleding terug. Wees voorzich- tig zodat de gordijnairbag niet beschadigd raakt. 33 Breng de bevestigingsbout aan. Aanhaalkoppel: 5 Nm (4 lbf ft). WAARSCHUWING Wees voorzichtig om te voorkomen dat de gordij- nairbag beschadigd raakt. Bij beschadiging kan het gebeuren dat de gordijnairbag niet de juiste bescherming biedt bij ee n aanrijding in de zij. F930A533 32 F930A531 30 F930A532 31 F930A534 5Nm (4lbf ft) 33

25. 32 025 872 25 Saab 9-5 M01– 19 Plaats de adapterbedrading. 20 Sluit de regeleenheid aan op de adapterbedra- ding. 21 Plaats de regeleenheid en zet de bedrading vast. 22 Auto’s met dieselmotor: Monteer de geluidsi- solatie. N.B. Zet de bedrading op passende wijze vast om schuurschade en gerammel tegen te gaan. E930A451 21 E930A449 19 E930A450 20 E930A452 22

34. 34 32 025 872 Saab 9-5 M01– 30 Zet de bedrading vast op de autobedrading. 31 Breng de bouten van de zonneklep aan. 32 Breng het onderste deel van de bekleding aan, monteer de clip (A) met de strop omlaag op de bekleding en duw de bekleding in de verschil- lende clips vast. 33 Monteer het deksel van de zekeringen. N.B. Zet de bedrading op passende wijze vast om schuurschade en gerammel tegen te gaan. WAARSCHUWING Wees voorzichtig om te voorkomen dat de ener- gie-absorberende materialen beschadigd raken of loskomen. Beschadigde of losgeraakte energie- absorberende materialen mag u niet terugplaat- sen. Vervang in het voorkomende geval de com- plete hemelbekleding. Gebruik van beschadigde energie-absorberende materialen kan de bescherming tegen hoofdletsel negatief beïnvloe- den. E930A473 32 A E930A471 30 E930A472 31 E930A474 33

Weergaven

 • 1717 Totale weergaven
 • 1482 Websiteweergaven
 • 235 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 65 www.saabpartners.com
 • 5 52.29.207.161
 • 1 saabpartners.com
 • 6 54.154.214.138