Interieurverwarming 9-5

Nederlands / Saab 9-5

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 12 795 083 Saab 9-3, Saab 9-5 Technische gegevens De interieurverwarming K2 (art.nr. 400 127 783) heeft twee vermogensstanden: één van 600 W (LOW) en één van 1500 W (HIGH). De interieurverwarming K3 (art.nr. 400 127 791) heeft twee vermogensstanden: één van 1250 W (LOW) en één van 2100 W (HIGH). De aangegeven vermogens gelden bij een tempera- tuur van -25 °C en een ongehinderde luchtstroom. De verwarmingselementen zijn namelijk van het type dat het vermogen afstemt op de omgeving- stemperatuur en de luchtstroom van de ventilator. De interieurverwarming is voorzien van een temp- eratuurbeveiliging die de voeding van het ver- warmingselement en de ventilatormotor verbreekt, wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt. De temperatuurbeveiliging kan in werking treden wanneer u de verwarming dusdanig aanbrengt dat de lucht niet ongehinderd kan circule- ren, zoals het geval is bij afdekking van de uitlaat- of inlaatroosters. Als de temperatuurbeveiliging in wer- king treedt, werkt de interieurverwarming niet meer. Interieurverwarming K2: U kunt de temperatuur- beveiliging als volgt terugstellen: 1 Trek de aansluitstekker van de interieurverwar- ming los, zodat de verwarming geheel stroom- loos is. Zorg bovendien dat de verwarming voldoende afgekoeld is. 2 Druk de zwarte knop in die op het uitlaatrooster van de interieurventilator zit. U moet een duidelijke klik horen. Interieurverwarming K3: Het is niet mogelijk de temperatuurbeveiliging terug te stellen. U moet de beveiliging in plaats daarvan vervangen. Neem contact op met het verkooppunt. WAARSCHUWING Het gebruik van gereedschap is niet toegestaan, omdat u het element en de temperatuurbeveiliging daarbij kunt beschadigen. Dit kan aanleiding geven tot kortsluiting en brand.

1. Saab 9-3, Saab 9-5 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3, Saab 9-5 Interieurverwarming Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 791 146 12 791 147 9:87-38 Aug 03 12 795 083 12 795 083 Feb 02 E930A122

3. 12 795 083 3 Saab 9-3, Saab 9-5 1 Steek de steunbeugel in de gaten aan de achterzijde van de interieurverwarming. 2 Zet de interieurverwarming voor de passagiers- stoel met het inlaatrooster naar de voorkant van de auto toe gericht. 3 Til een eventuele inlegmat van rubber of textiel op en leg deze over de draadbeugel van de verwarming heen. 4 Sluit de interieurverwarming aan en stel deze in op een passende vermogensstand. Gebruiksaanwijzingen WAARSCHUWING Bewaar de interieurverwarming niet in de passa- giersruimte tijdens het rijden. Wanneer de auto bij een ongeval over de kop mocht slaan, kan de ver- warming worden weggeslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen. N.B. Plaats de verwarming dusdanig dat deze niet tegen de bekleding van de stoel aan komt van- wege de kans op slijtage en verkleuring van de bekleding. N.B. Saab 9-3 M03- met diefstalalarm: Schakel bij gebruik van de verwarming de bewegingsmelder van het alarm uit zoals beschreven in het instruc- tieboekje. Anders kan er door de circulatie van de warme lucht vals alarm gegeven worden. E930A123 3 1 2 WAARSCHUWING De interieurverwarming is uitsluitend bestemd voor aansluiting op een geaard contact. De mas- saverbinding moet intact zijn vanaf de interieur- verwarming via het contact van de auto tot aan een geaard contact. Doe het volgende om de veiligheid te waarborgen: • Controleer regelmatig of er een goede massa- verbinding bestaat tussen de massapen van het contact en de massaverbinding van de interieuraansluiting. • Behandel alle kabels met de nodige voorzorg. Zorg er met name voor dat de kabels niet bekneld raken of schade oplopen door scherpe metalen onderdelen. • Onderzoek de verlengkabel van tijd tot tijd op eventuele schade en veroudering. Een beschadigde kabel moet onmiddellijk worden vervangen.

Weergaven

 • 1840 Totale weergaven
 • 1607 Websiteweergaven
 • 233 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 16 saabpartners.com
 • 39 www.saabpartners.com
 • 6 52.29.207.161
 • 9 54.154.214.138