Kinderzitje “Saab Child Seat” 9-5

Nederlands / Saab 9-5

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

7. 12 798 998 7 Saab 9-3, Saab 9-5 2 Klap de beugel van het kinderzitje omlaag. 3 Zet het kinderzitje achterstevoren op het zitge- deelte van de achterbank, zodat het ruggedeelte van het zitje tegen de leuning van de voorstoel aankomt. Breng het kinderzitje altijd dusdanig aan dat het met de “hak” voor de voorkant van de zitting uitsteekt. Schuif de voorstoel zo ver naar voren of achte- ren, dat het kinderzitje stabiel staat. Let erop dat de beenruimte voor de voorpassagier afneemt, als u de stoel naar voren schuift.

5. 12 798 998 5 Saab 9-3, Saab 9-5 4 Haal het heupgedeelte van de veiligheidsgordel van de auto onder de beugel (4A) en de zitting van het kinderzitje door en aan weerszijden van het zitje om de blauwe knoppen (4B) op de beugel heen. Steek de gordel vervolgens in de sluiting. 5 Trek de veiligheidsgordel van de auto zorgvul- dig strak, zodat deze nergens slap hangt. Het diagonale gedeelte van de veiligheidsgordel van de auto moet tegen de voorkant van het ruggedeelte van het kinderzitje aanliggen. 6 Zet het kinderzitje met de verankeringsbanden (B) vast en trek de banden zorgvuldig strak, zodat het kinderzitje stevig staat. Trek afwisselend aan de verankeringsbanden en de veiligheidsgordel van de auto totdat het zitje stevig vastzit. Duw het kinderzitje omlaag, terwijl u de aan de banden en de gordel trekt. 7 Til het kind in het kinderzitje, haal de gordel van het zitje om het kind heen en zet deze vast. Trek de gordel van het kinderzitje aan door aan de riem aan de voorkant van het zitje te trekken. Verleng de gordel van het kinderzitje door op de tekst “PRESS” op de bekleding van het zitje te drukken, terwijl u de gordel uittrekt. Er zit een knop onder de bekleding waarmee u de blokke- ring van de gordel kunt opheffen. Trek gerust nog eens extra aan de veranke- ringsbanden en de veiligheidsgordel van de auto, nadat u het kind in het kinderzitje hebt gezet. Maak er een gewoonte van om bij gebruik van het kinderzitje te controleren of de banden van het kinderzitje strak staan. Voor het afstellen van de gordel van het kinderzitje, zie blz. 10. F980A163 4B 7 4 B 4A

8. 8 12 798 998 Saab 9-3, Saab 9-5 4 Monteer de steunpoot (C) aan het kinderzitje door het boveneind van de steunpoot in de ope- ning achter in het ruggedeelte van het kinderzitje aan te brengen. Duw de steunpoot vervolgens omlaag, zodat de borgnokken achter het rugge- deelte van het kinderzitje vastklikken. Op bepaalde modellen kan de steunpoot bij montage van een kinderzitje midden op de ach- terbank tegen de achterkant van de middencon- sole aankomen. 5 Stel de lengte van de steunpoot af door de blok- keerknop in te drukken en de steunpoot vervol- gens zo ver uit te trekken of in te duwen, dat de steunpoot stevig op de vloer van de auto staat en het kinderzitje stabiel staat. 6 Haal de veiligheidsgordel van de auto (zowel het heupgedeelte als het diagonale gedeelte) achter de blauwe knop (6A) van de beugel langs en trek de gordel vervolgens onder het kinder- zitje door en achter de blauwe knop (6B) aan de andere kant van het kinderzitje langs. Steek de veiligheidsgordel van de auto in de sluiting en trek de gordel zorgvuldig strak, zodat deze nergens slap hangt. F980A165 4 6B 6A 5 B C

9. 12 798 998 9 Saab 9-3, Saab 9-5 7 Zet het kinderzitje met de verankeringsbanden (B) vast en trek de banden zorgvuldig strak, zodat het kinderzitje stevig staat. Zorg dat de steunpoot stevig op de vloer van de auto staat en dat de blokkeerknop van de steunpoot in één van de gaten vastgeklikt is. Trek afwisselend aan de verankeringsbanden en de veiligheidsgordel van de auto totdat het zitje stevig vastzit. Duw het kinderzitje omlaag, terwijl u de aan de banden en de gordel trekt. Stel ook de lengte van de steunpoot bij. 8 Til het kind in het kinderzitje, haal de gordel van het zitje om het kind heen en zet deze vast. Trek de gordel van het kinderzitje aan door aan de riem aan de voorkant van het zitje te trekken. Verleng de gordel van het kinderzitje door op de tekst “PRESS” op de bekleding van het zitje te drukken, terwijl u de gordel uittrekt. Er zit een knop onder de bekleding waarmee u de blokke- ring van de gordel kunt opheffen. Trek gerust nog eens extra aan de veranke- ringsbanden en de veiligheidsgordel van de auto, nadat u het kind in het kinderzitje hebt gezet. Maak er een gewoonte van om bij gebruik van het kinderzitje te controleren of de banden van het kinderzitje strak staan. Voor het afstellen van de gordel van het kinderzitje, zie blz. 10. F980A168 B C 8

2. 2 12 798 998 Saab 9-3, Saab 9-5 1 Kinderzitje 2 Steunpoot 3 Verankeringsband (x2) Bewaar de montagerichtlijn altijd in de lengte dub- belgevouwen vooraan onder de bekleding van het kinderzitje. Belangrijk bladzijde 3 Monteren: Op passagiersstoel monteren bladzijde 4 Op achterbank monteren bladzijde 6 Veiligheidsgordel kinderzitje afstellen bladzijde 10 Veiligheidsgordel kinderzitje demonteren bij hoogteverstelling of wassen bekleding bladzijde 11 F980A161 1 2 3 F980A169

1. Saab 9-3, Saab 9-5 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3, Saab 9-5 Kinderzitje “Saab Child Seat” Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 799 012 9:88-15 May 03 12 798 998 12 798 998 Jun 02 F980A160

10. 10 12 798 998 Saab 9-3, Saab 9-5 Veiligheidsgordel kinderzitje afstellen 1 Trek de gordel van het kinderzitje strak door aan de riem aan de voorkant van het zitje te trekken. 2 Verleng de gordel van het kinderzitje door op de tekst “PRESS” op de bekleding van het zitje te drukken, terwijl u de gordel uittrekt. Er zit een knop onder de bekleding waarmee u de blokke- ring van de gordel kunt opheffen. 3 U kunt de positie van de sluiting afstellen aan de onderkant van het kinderzitje, zie afbeelding. 4 U kunt de schouderbanden aanpassen aan de lengte van het kind, zie “Veiligheidsgordel kin- derzitje demonteren bij hoogteverstelling of wassen bekleding”. U doet dat door de plaatjes aan het uiteinde van de heupgordels te ver- draaien en ze door de openingen in het zitje uit de rugleuning los te trekken. Steek de plaatjes vervolgens door een passende opening in de rugleuning en haal ze door de zitting van het zitje omlaag. WAARSCHUWING De gordel van het zitje moet dusdanig zijn afge- steld dat deze strak langs het lichaam van het kind loopt. Het heupgedeelte moet daarbij zo laag mogelijk over de heupen van het kind lopen. Zo wordt het kind optimaal beschermd. F980A166 1 2 3 WAARSCHUWING Controleer of de plaatjes goed vast komen te zitten aan de onderzijde van het kinderzitje en zorg dat de gordels nergens gedraaid zitten.

11. 12 798 998 11 Saab 9-3, Saab 9-5 Veiligheidsgordel kinderzitje demonteren bij hoogteverstelling of wassen bekleding 1 Verdraai het plaatje aan het uiteinde van de kruisband (met de gordelsluiting) en duw het door de opening in de zitting omhoog. 2 Haal de plaatjes aan het uiteinde van de heup- banden (A) door de stoel en de rugleuning heen los. Bij het wassen van de bekleding: Houd de banden apart. Veiligheidsgordel kinderzitje monteren 1 Haal de plaatjes aan het uiteinde van de heup- banden vanaf de achterkant van het ruggedeelte door het zitje heen. Haal de plaatjes vervolgens door het zitje heen omlaag om deze aan de onderkant van het onderstel van het zitje weer naar buiten te halen. 2 Verdraai het plaatje aan het uiteinde van de kruisband (met de gordelsluiting) en duw het door de opening in de zitting omlaag. F980A167 A

4. 4 12 798 998 Saab 9-3, Saab 9-5 I. Op passagiersstoel monteren 1 Bevestig de verankeringsbanden aan de beves- tigingsogen aan de voorkant van de stoel, zie het instructieboekje dat bij de auto hoort voor de exacte positie. De verankeringsbanden van het kinderzitje mogen niet worden vastgezet aan de bedieningselementen voor verstelling van de passagiersstoel of langs scherpe of tere onder- delen worden gehaald. Bevestig de verankeringsbanden door de lus aan de band door de bevestigingsogen te halen en de sluiting van de vervolgens door de lus te halen. Trek de band daarna stevig aan, zodat de lus aan de band strak rond de metalen rand van het bevestigingsoog of om de stoelbalk zit. 2 Klap de beugel van het kinderzitje omlaag en zet het kinderzitje achterstevoren op het zitge- deelte van de passagiersstoel, zodat het rugge- deelte van het zitje tegen het dashboard aan- komt. Breng het kinderzitje altijd dusdanig aan dat het met de “hak” voor de voorkant van de zitting uitsteekt. 3 Stel het kinderzitje dusdanig af dat het tegen het dashboard aankomt. Zorg dat het ruggedeelte van het zitje niet tegen de voorruit aankomt. U kunt de hellingshoek van het kinderzitje aan- passen door de passagiersstoel verder naar voren of achteren te zetten. WAARSCHUWING PLAATS GEEN kinderzitjes achterstevoren op een passagiersstoel met airbag. ERNSTIGE VERWONDINGEN MET MOGELIJK DODELIJKE AFLOOP KUNNEN HET GEVOLG ZIJN. Het ruggedeelte van het kinderzitje mag onder geen beding tegen de voorruit aankomen, omdat de voorruit dan kan barsten. Controleer daarom zowel tijdens als na de montage of de stoel tegen de voorruit aankomt. Breng het kinderzitje altijd dusdanig aan dat het met de “hak” voor de voorkant van de zitting uitsteekt. De verankeringsbanden van het kinderzitje mogen onder geen beding achter de bediening- selementen voor verstelling van de passagiers- stoel of langs scherpe of tere onderdelen worden gehaald. Let op de elektrische bedrading onder de voorstoel. F980A162 2 1

6. 6 12 798 998 Saab 9-3, Saab 9-5 II. Op achterbank monteren 1 Bevestig de verankeringsbanden aan de beves- tigingsogen bij de stoelrails of haal ze rond een balk. Wanneer u het zitje op de middelste zitplaats van de achterbank aanbrengt, moet u gebruik maken van het bevestigingsoog/de balk van de bestuurders- of passagiersstoel dat/die het dichtst bij de middenconsole zit. 9-3 Cabriolet: Bevestig de buitenste veranke- ringsband aan het oog op de buitenste stoelrail van de voorstoel aan dezelfde kant als het zitje. Bevestig de binnenste verankeringsband aan het oog op de binnenste stoelrail van de voor- stoel aan de andere kant. Alle modellen: Bevestig de verankeringsban- den door de lus aan de band door het bevesti- gingsoog of om de balk te halen en de sluiting van de band vervolgens door de lus te halen. Trek de band daarna stevig aan, zodat de lus aan de band strak rond de metalen rand van het bevestigingsoog of om de stoelbalk zit. Het is niet toegestaan de verankeringsbanden om bedieningselementen voor verstelling van de stoel of lang scherpe of tere onderdelen te halen. WAARSCHUWING De verankeringsbanden van het kinderzitje mogen onder geen beding langs scherpe of tere onderdelen worden gehaald. Let op de elektrische bedrading onder de voorstoel. Wanneer u het kinderzitje achterstevoren aan- brengt op de middelste zitplaats van de achterbank in de Saab 9-3 3D/5D -M03 of een Saab 9-5 4D, moet u de middelste armleuning met de speciale veiligheidsriem (art.nr. 400 108 262) vastzetten. Als u dat niet doet, bestaat het gevaar dat de mid- delste armleuning in geval van een frontale aanrij- ding spontaan uitklapt. Wanneer u het kinderzitje achterstevoren op de achterbank monteert, moet u gebruik maken van de steunpoot. N.B. Wanneer u het kinderzitje op de middelste zit- plaats van de achterbank aanbrengt, moet u een eventuele luchtopening achter in de vloerconsole afsluiten. Dit omdat de binnenkomende lucht via de openingen in het ruggedeelte van het kinder- zitje langs de rug van het kind stroomt. Als u de klimaatregeling gebruikt voor koeling van de inte- rieurlucht, kan het kind daarbij te veel afkoelen. F980A270 3 1 1 (CV) WAARSCHUWING Bij de Saab 9-3 Cabriolet mag u geen kinderzitje in het midden op de achterbank aanbrengen, omdat de achterbank slechts twee zitplaatsen heeft.

3. 12 798 998 3 Saab 9-3, Saab 9-5 Belangrijk Goedgekeurd voor montage achterstevoren op • de passagiersstoel conform de ECE-norm R44.03, groep 0+1+2, voor kinderen met een leeftijd tot en met ca. 6 jaar of een lichaamsge- wicht tot 25 kg die zonder extra steun kunnen zitten. • de achterbank conform de ECE-norm R44.03, groep 0+1, voor kinderen met een leeftijd tot en met ca. 3 jaar of een lichaamsgewicht tot 18 kg. • Zorg dat kinderen altijd met de gordel om zitten, ook tijdens korte ritten. • Zorg dat de gordel waarmee het kinderzitje vast- zit, altijd goed strak staat en nergens klemzit tussen het portier en de portierstijl. • Zorg dat de gordel van het kinderzitje niet gedraaid zit en dat de gordel strak langs het lichaam van het kind loopt. Het is belangrijk dat het heupgedeelte daarbij over de heupen en niet over de buik loopt. Dit is met name van belang, wanneer het kind een jas e.d. draagt. • De gordelsluiting van het kinderzitje is dusdanig geconstrueerd dat deze snel kan worden geo- pend in geval van een ongeluk. Dit houdt in dat u kinderen niet met de sluiting mag laten spelen. • Laat kinderen nooit alleen in het kinderzitje achter. • Als het kinderzitje bij een botsing betrokken is geweest, mag u het nooit meer gebruiken. • Het kinderzitje kan beschadigd raken als het bij- voorbeeld klem komt te zitten tussen het portier en de portierstijl. • Let erop dat het kinderzitje uitermate heet kan worden als u het in de felle zon laat staan. Dit geldt ook als het kinderzitje in een geparkeerde auto zit. • Het is niet toegestaan om aanvullingen op of wij- zigingen in de constructie van het kinderzitje aan te brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. • Zorg dat het kinderzitje altijd stevig is vastgezet, ook als u er geen kinderen in vervoert. Als u dat niet doet, bestaat het gevaar dat het zitje de bestuurder en eventuele overige inzittenden ver- wondingen kan toebrengen bij een krachtige remmanoeuvre of botsing. • Als de auto is uitgerust met een neerklapbare achterbank, moet u controleren of het rugge- deelte van de achterbank in de verticale stand geblokkeerd staat. • Zorg dat u de lading goed vastgezet hebt. • Het is niet toegestaan het kinderzitje zonder de bekleding te gebruiken. Maak bovendien alleen gebruik van de originele bekleding. • Wasvoorschrift: Zie het etiket dat aan de bekleding van het zitje is vastgenaaid. • Neem bij eventuele vragen contact op met de dichtstbijzijnde Saab-dealer. WAARSCHUWING Lees de richtlijn helemaal door voordat u een kin- derzitje in gebruik neemt. U mag het kinderzitje onder geen beding op enigerlei andere wijze monteren dan beschreven in deze montagerichtlijn. WAARSCHUWING Wanneer u het kinderzitje achterstevoren aan- brengt op de middelste zitplaats van de achterbank in de Saab 9-3 3D/5D -M03 of een Saab 9-5 4D, moet u de middelste armleuning met de speciale veiligheidsriem (art.nr. 400 108 262) vastzetten. Als u dat niet doet, bestaat het gevaar dat de mid- delste armleuning in geval van een frontale aanrij- ding spontaan uitklapt. Zodra het kind met het hoofd boven het rugge- deelte van het kinderzitje uitsteekt, moet u het kinderzitje vervangen door het speciale verho- gingskussen de “Saab Belt Seat” (neem voor meer informatie contact op met een Saab-dealer). Zolang dit nog niet het geval is, vormt het kinder- zitje de beste keuze. N.B. Informeer naar de wettelijke bepalingen die in uw land gelden voor de positie van kinderzitjes. WAARSCHUWING PLAATS GEEN kinderzitjes achterstevoren op een passagiersstoel met airbag. ERNSTIGE VERWONDINGEN MET MOGELIJK DODELIJKE AFLOOP KUNNEN HET GEVOLG ZIJN. Controleer daarom, voordat u een kinderzitje op de passagiersstoel monteert, of er soms een airbag voor deze stoel is aangebracht. Wanneer dat het geval is, zitten er een merkje ( AIRBAG en/ of SRS ) op het dashboard voor de passagiers- stoel en een sticker op de zonneklep aan passa- gierszijde of aan de korte zijde van het dashboard (passagierszijde). Op bepaalde markten zit er bovendien voor de passagiersstoel een sticker op het dashboard of op de zonnekleppen.

Weergaven

 • 2891 Totale weergaven
 • 2493 Websiteweergaven
 • 398 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 12 saabpartners.com
 • 91 www.saabpartners.com
 • 6 52.29.207.161
 • 19 54.154.214.138