Mistlampen 9-3 M08-

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. 4 32 026 141 Mistlampen 3 Demonteer de temperatuursensor. 4 Demonteer het bedradingskanaal alsmede de bedrading. F980A494 4 4 3

5. 32 026 141 5 Mistlampen 5 Demonteer de dekplaten. 6 Plaats de mistlampen in de behuizing en mon- teer de bouten. F980A495 6 6 6 5

6. 6 32 026 141 Mistlampen 7 Zet de nieuwe bedrading in het bedradingska- naal vast en bevestig de clips. F980A497 7 7

2. 2 32 026 141 Mistlampen 1 Mistlamp L 2 Mistlamp R 3 Bout (6 st.) 4 Bedrading Volgende artikel(en) apart bestellen: Verlichtingsdraaiknop F980A492 1 4 2 3

3. 32 026 141 3 Mistlampen 1 Breng de auto omhoog. 2 Demonteer de luchtafbuigplaat, koppel de ver- binder van de bumper los en demonteer deze van de houder op de luchtafbuigplaat. Modellen met koplampsproeiers: Haak de slang van de luchtafbuigplaat af. F980A493 2 2 2 2 2 2 2

7. 32 026 141 7 Mistlampen 8 Monteer het bedradingskanaal. 9 Monteer de temperatuursensor. 10 Sluit de connectoren van de mistlampen aan. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens bekneld zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorza- ken. F980A501 8 9 8 10

8. 8 32 026 141 Mistlampen 11 Monteer de luchtafbuigplaat, zet de verbinder van de bumper vast en monteer deze aan de houder op de luchtafbuigplaat. Auto’s met koplampsproeiers: Monteer de slang op de luchtafbuigplaat. 12 Breng de auto omlaag. F980A502 11 11 11 11 11 11 11

1. Mistlampen +900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Mistlampen Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 32 026 003 9:89-34 Apr 07 32 026 141 F980A491

9. 32 026 141 9 Mistlampen 13 Demonteer de dekplaat van de relais- en zeke- ringhouder in het dashboard. 14 Demonteer de verlichtingsdraaiknop door deze van achteren uit het dashboard te drukken. 15 Demonteer de connector. 16 Sluit de connector op de nieuwe verlichtings- draaiknop aan. 17 Duw de verlichtingsdraaiknop vast. 18 Monteer de dekplaat op de relais- en zekering- houder in het dashboard. 19 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”. 20 Stel de mistlampen af en controleer de functie van de mistlampen uitgaande van de typegoed- keuring. Voorbeeld: In Europa moeten mistlampen, con- form de typegoedkeuring, onafhankelijk van de parkeerlichten, dimlichten of grote lichten kun- nen worden ingeschakeld. In de VS mogen mistlampen niet tegelijkertijd met de grote lich- ten kunnen worden ingeschakeld. Bovendien gelden er in sommige landen afwijkende bepa- lingen, zoals in Zweden waar het niet toege- staan is dat mistlampen en dimlichten tegelijker- tijd branden. Ga na welke wettelijke eisen er in uw land van kracht zijn. Opmerking Soms moet het diagnose-instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen. F980A499 14,17 13,18 15,16

Weergaven

 • 1627 Totale weergaven
 • 1401 Websiteweergaven
 • 226 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 5 saabpartners.com
 • 61 www.saabpartners.com
 • 6 52.29.207.161
 • 5 54.154.214.138