Motor-/interieurverwarming

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. 4 12 788 928 Saab 9-3 M03- Stroomaansluitingskit Bedrading F920A013

17. 12 788 928 17 Saab 9-3 M03- 71 Programmeer de verwarming: Draai de con- tactsleutel in stand ON, druk op de knop “CUSTOMIZE” van SIDC, selecteer “Park Hea- ter” (Standverwarming), druk op “SET”, selecteer “Manual Control” (Handmatige bediening) en controleer of de verwarming aanslaat of kies voor “Set Timers” (Timers instellen), “Timer”, selecteer een timer “A”, “B” of “C”, stel een passend tijdstip in en druk op “SET”. Controleer of de verwarming op het aangegeven tijdstip aanslaat. Selecteer “Manual Control” (Handmatige bedie- ning), druk op “SET”, selecteer “Heater Off” (Verwarming uit), druk op “SET” en controleer of de verwarming afslaat. Selecteer “Back” (Terug), druk op “SET”, selecteer “Exit” (Beëin- digen) en druk op “SET”.

2. 2 12 788 928 Saab 9-3 M03- Verwarmings- en brandstofaansluitingskit 1 Verwarming op benzine 2 Houder 3 Uitlaatsysteem 4Bout, M6x100 5 Moer, M8 (3 st.) 6 Moer, M6 (2 st.) 7 Koelvloeistofslangen/-leidingen 8Bout 9 Slangklem (3 st.) 10 Brandstofpomp 11 Kabelbinder (20 st.) 12 Bescherming, brandstofpomp 13 Bevestiging, brandstofpomp 14 Trillingsdemper 15 Klem 16 Moer, M6 (2 st.) 17 Bout (2 st.) 18 Verbindingsslang 19 Verbindingsslang 20 Klem, brandstofleiding (4 st.) 21 Slang 22 Klem (2 st.; waarvan 1 op de slang (21)) F920A011 5 2 4 8 9 7 3 1 6 11 20 16 12 10 13 17 15 18 14 19 21 22

3. 12 788 928 3 Saab 9-3 M03- Brandstofslangenkit 1 Brandstofslang (pomp-verwarming) 2 Brandstofslang (tank-pomp) F920A012 1 2

13. 12 788 928 13 Saab 9-3 M03- 45 Breng de auto omhoog. 46 Trek de bedrading voor de brandstofpomp omlaag. 47 Haal de brandstofleiding voor de brandstof- pomp tussen de verwarming op benzine en de langsligger door omhoog. 48 Sluit de brandstofleiding op de verwarming aan. 49 Zet de brandstofleiding voor de brandstofpomp in de clips onder de vloerplaat van de auto vast. Zorg dat de brandstofleiding in een uitsparing boven in de clips terechtkomt. 50 Haal de clips onder de vloerplaat van de auto open en breng de bedrading voor de brandstof- pomp in de uitsparing aan. Doe de clips weer dicht en zet de bedrading met kabelbinders (7 st.) tussen de clips vast. F920A020 49 50

7. 12 788 928 7 Saab 9-3 M03- 1 Koppel de minkabel van de accu los. 2 Draai de dop van het expansiereservoir. 3 Breng de auto omhoog. 4 Draai de bouten uit de voorste uitlaatpijp los. 5 Demonteer het uitlaatsysteem. 6 Zet een opvangbak onder de motor, draai de aftapplug aan de onderzijde van de koelvloei- stofpomp open en laat de koelvloeistof eruit stromen. F920A014 6 4 5 5 5 5

11. 12 788 928 11 Saab 9-3 M03- 38 Demonteer de wisserarmen met de speciale trekker (85 80 144) en de motorkapafdichting en verwijder de dekplaat op de schutbordruimte. F920A018 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

6. 6 12 788 928 Saab 9-3 M03- Voorbereidende werkzaamheden Brandstofdruk verlagen 1 Laat de motor stationair lopen. 2 Verwijder zekering nr. 2 (voor de brandstof- pomp) uit de relais- en zekeringhouder die bij benzinemotoren voor de accu in de motorruimte is ondergebracht. 3 Wanneer de motor is afgeslagen, moet u de contactsleutel in stand OFF draaien. 4 Plaats de zekering terug. Brandstoftank leegmaken De brandstoftank heeft geen bodemplug. Wanneer het werk aan het brandstofsysteem een lege tank vereist, maakt u de brandstoftank met behulp van een aftapaggregaat via de brandstofvulbuis leeg. Lees voordat u de brandstoftank leegzuigt de gebruiksaanwijzingen bij het aftapaggregaat zorg- vuldig door. N.B. Let erop dat u het werkgebied schoon houdt bij werkzaamheden aan het brandstofsystemen. Zorg dat er geen vuil in de tank en de leidingen kan dringen. Wees voorzichtig wanneer u de zuigslang van het aftapaggregaat omlaag- en omhooghaalt om de terugslagklep in de brandstoftank niet te bescha- digen.

14. 14 12 788 928 Saab 9-3 M03- 51 Pas de console voor de brandstofpomp, rechts voor de brandstoftank, in op de vloerplaat van de auto en boor een gat met een 3,5 mm boor. 52 Braam de randen van het gat af en verwijder metaalslijpsel en lakschilfers. Maak het gebied schoon met Teroson Reiniger FL. Breng een laagje Standox 1K Füllprimer aan. Breng daar- na een laagje deklak aan. 53 Monteer de rubberbus en de brandstofpomp met de bescherming op de console. 54 Sluit de brandstofleidingen met een verbin- dingsslang en twee slangklemmen op elk van de aansluitingen op de brandstofpomp aan. Van de verbindingsslang met de twee verschillende binnendiameters moet u het uiteinde met de kleinste binnendiameter op de dunne aanslui- ting van de brandstofpomp aansluiten. Zet de lange brandstofleiding met een kabelbinder in het gat in de console vast. 55 Sluit de bedrading op de brandstofpomp aan. 56 Zet de brandstofleiding met een kabelbinder bij de console vast. 57 Monteer de brandstofpomp met de console op de vloerplaat van de auto. N.B. Zorg dat de dunne aansluiting iets schuin naar voren naar het midden van de auto wijst. Breng de bescherming onder de pomp aan. F920A021 55 57 54 54 53 56 51

16. 16 12 788 928 Saab 9-3 M03- 61 Monteer het hitteschild van de turbocompressor (twee bouten en een haak). 62 Sluit de inlaatbuis van de turbocompressor evenals de dunne slang voor de regelklep (APC-klep) en de slang voor de ontluchtingsklep van het koolstoffilter aan op de buis. 63 Breng het deksel op het luchtfilterhuis aan en sluit de connector van de luchtmassameter aan. Sluit voor zover aanwezig de slang op het dek- sel van het luchtfilterhuis aan. 64 Vul koelvloeistof bij en controleer de afdichting van het systeem. Draai de dop op het expansie- reservoir vast. 65 Sluit de minkabel op de accu aan. 66 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”. 67 Ontlucht het koelsysteem als volgt: Vul het koelsysteem bij tot aan het MAX-streep- je, draai de dop op het expansiereservoir vast, start de motor en laat deze zo lang warmlopen, bij voorkeur al pompend met het gaspedaal, dat de koelventilator aanslaat. Draai de dop voor- zichtig los en vul nogmaals bij tot het MAX- streepje. Draai de dop weer vast. Zet de motor vervolgens af en vul zo nodig meer koelvloeistof bij tot aan het MAX-streepje. 68 Schakel de verwarming in door op de knop “CUSTOMIZE” van SIDC te drukken, “Park Heater” (Standverwarming) te kiezen, op “SET” te drukken, “Manual Control” (Handmatige bediening) te kiezen, nogmaals op “SET” te drukken, voor “Heater On” (Verwarming aan) te kiezen, op “SET” te drukken en vervolgens te controleren of de verwarming aanslaat (na een vertraging van ca. 1 minuut). Terwijl de motor loopt kunt u het volgende punt uitvoeren. Zet de motor af en vul het koelsysteem bij. 69 Breng het deksel op de schutbordruimte aan, monteer de motorkapafdichting en de wisserar- men. 70 Stel de juiste tijd/datum in. Opmerking Zorg dat de A/C of ACC in stand OFF staat. F920A023 69 63 64 61 63 62 62 62

1. Saab 9-3 M03- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 M03- Motor-/interieurverwarming Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 787 161 9:87-42 Jun 02 12 788 928

15. 12 788 928 15 Saab 9-3 M03- 58 Haal de uitlaatpijp van de verwarming omhoog naar de verwarming toe en pas het uitlaatsys- teem van de verwarming in op de uitlaatopening van de verwarming. Zet de uitlaatpijp met twee moeren op de vloerplaat van de auto vast. Aanhaalmoment 5 Nm (3.5 lbf ft) 59 Monteer het uitlaatsysteem van de auto. Aanhaalmoment 22 Nm (16.5 lbf ft) 60 Breng de auto tot net boven de grond omlaag. F920A022 58 58 58 59 59 59 59 59

8. 8 12 788 928 Saab 9-3 M03- 7 Koppel de verbinder voor de brandstoftank los en haal de bedrading van de steun. 8 Zet een kolomkrik onder de brandstoftank en verwijder de bevestigingsbanden van de tank. 9 Koppel de brandstofleidingen los met het specia- le gereedschap (83 95 261) en dek de aanslui- tingen van de brandstofleidingen op de tank met pluggen af, zodat er geen brandstof weglekt. 10 Haal de slang van de bijvulbuis van de brand- stoftank af. 11 Laat de brandstoftank voorzichtig zo ver zak- ken, dat u bij de koppeling in de ontluchtings- slang van het koolstoffilter kunt komen. Trek de koppeling in de ontluchtingsslang van het kool- stoffilter los evenals de koppeling in de ontluch- tingsslang van de bijvulbuis. 12 Laat de brandstoftank helemaal zakken en til deze op een werkbank. 13 Teken de positie af van het gat waardoor u de brandstofleidingen van de verwarming wilt aan- brengen. 14 Boor een gat met een diameter van 10,5 mm in de tank. 15 Steek de brandstofleiding zo ver in de tank dat de afdichting de tank goed afdicht en zet de brandstofleiding aan de overige brandstofleidin- gen vast door aan weerszijden van de houder voor de brandstofleidingen een kabelbinder aan te brengen. 16 Verwijder de slang die is aangesloten op de bij- vulbuis (u moet de slangklem kapotzagen) en sluit in plaats daarvan de slang uit de kit aan. Aanhaalmoment 4 Nm (3 lbf ft) 17 Breng de brandstoftank op een kolomkrik, krik de brandstoftank iets op en sluit de ontluchtings- slang van de bijvulbuis aan. Krik de brandstof- tank volledig op en sluit de resterende brand- stofleidingen aan. 18 Monteer de bevestigingsbanden van de brand- stoftank. Aanhaalmoment 24 Nm (18 lbf ft) 19 Sluit de verbinder voor de brandstoftank aan en breng de bedrading in de steun aan. 20 Monteer de aftapplug aan de onderzijde van de koelvloeistofpomp. 21 Breng de auto tot net boven de grond omlaag. N.B. Wees voorzichtig om te voorkomen dat er boor- spaan in de tank terechtkomt. F920A015 94mm 37mm 15 14 10 11 8 8 7 9

9. 12 788 928 9 Saab 9-3 M03- 22 Koppel de connector van de luchtmassameter los, haal de inlaatbuis los en verwijder het dek- sel van het luchtfilterhuis. Koppel voor zover aanwezig de slang van het deksel van het lucht- filterhuis los. 23 Koppel de dunne slang voor de regelklep (APC- klep) evenals de slang voor de ontluchtingsklep van het koolstoffilter los van de inlaatbuis voor de turbocompressor. Verwijder de buis. 24 Demonteer het hitteschild van de turbocom- pressor (twee bouten en een haak). 25 Koppel de koelvloeistofslangen bij de aansluitin- gen voor de warmtewisselaar los en verwijder de slang die het dichtst bij het expansiereservoir zit van het thermostaathuis. 26 Monteer de steun voor de verwarming op het schutbord. Aanhaalmoment 24 Nm (18 lbf ft) Maak met wasbenzine het gebied schoon tus- sen de twee bevestigingsbouten (bij de motor) van de veerpoot boven op de rechter schok- demperbevestiging. Haal de extra sticker van de verwarming af en plak deze in het gereinigde gebied. N.B. Houd de slangklem apart omdat u deze bij het terugplaatsen opnieuw moet gebruiken. F920A016 23 22 23 24 22 26 26 26 22 23 25 N.B. Zorg dat u de sticker niet geheel of gedeeltelijk over andere stickers of plaatjes heen plakt.

12. 12 12 788 928 Saab 9-3 M03- 39 Zoek de “Pre-Acc”-aansluiting op tussen de relais- en zekeringhouder van de motorruimte en het voorspatbord op en verwijder eventuele tape en eventuele blindklinknagels. 40 Sluit de bedrading uit de kit op de connector bij de verwarming aan en haal de connector via de schutbordruimte vanaf de verwarming naar de “Pre-Acc”-aansluiting bij de relais- en zekering- houder van de motorruimte. 41 Sluit de massakabel aan op het voorste massa- punt (G30A) bij de relais- en zekeringhouder van de motorruimte. 42 Sluit de bedrading aan op de vierpolige “Pre- Acc”-aansluiting. 43 Zet de bedrading met kabelbinders (7 st.) vast. Breng de Pre-Acc”-aansluiting aan tussen de bedrading en het voorspatbord. 44 Haal de bedrading voor de brandstofpomp langs de brandstofslangen omlaag naar de achterkant van het subframe. N.B. Breng de bedrading in de afdichtingen bij de voor- spatborden aan. F920A019 41 42 42 43 43 43 43 40 43 Opmerking Als de vierpolige “Pre-Acc”-aansluiting al in gebruik is, moet u de bedrading op de aanwezige connector aansluiten door: – “Pre-Acc” los te koppelen; – de afdichting uit de connector aan de bedra- ding voor de verwarming te verwijderen en de kabels los te maken; – de kabels aan te brengen in de connector die op “Pre-Acc” aangesloten was, waarbij u de rode kabel (RD) op positie 1 aanbrengt en de groene kabel (GN) op positie 2; – de connector op “Pre-Acc” aan te sluiten. N.B. Controleer of de afvoerslang bij het filter goed aangebracht is.

10. 10 12 788 928 Saab 9-3 M03- 27 Breng de slangklemmen op de nieuwe koel- vloeistofslangen en -leidingen aan. Sluit de slangen/leidingen, met de oude slangklem, aan tussen de aansluiting voor de warmtewisselaar bij het expansiereservoir en de aansluiting op het thermostaathuis. Schroef ze nog niet vast op het schutbord. 28 Sluit de andere koelvloeistofslang op de aan- sluiting voor de warmtewisselaar aan. 29 Demonteer de regelklep (APC-klep) en haal de carterventilatieslang van de turbocompressor. 30 Verwijder de pluggen uit de in- en uitlaatopenin- gen van de verwarming, haal de kabelbinder waarmee de connector van de verwarming vast- zit opzij en verwijder de connector uit de beves- tiging op de verwarming. 31 Dek de schokdemperbevestiging af, laat de ver- warming van bovenaf zakken en breng deze in de steun aan. Aanhaalmoment 9 Nm (6.5 lbf ft) Buig de bevestiging voor de connector in oor- spronkelijke stand terug. 32 Breng de connector in de steun op de verwar- ming aan en schuif de kabelbinder weer om de connector heen. 33 Sluit de onderste koelvloeistofslang op de ver- warming op benzine aan en monteer de slang- klem. 34 Sluit de bovenste koelvloeistofslang op de ver- warming op benzine aan en monteer de slang- klem. 35 Monteer de steun voor de koelvloeistofleidingen op de dekplaat van de remleidingen die op het schutbord zit. 36 Sluit de carterventilatieslang op de turbocom- pressor aan en monteer de regelklep (APC- klep). 37 Bevestig de inlaatslang van de verwarming aan de steun in het gat dat in de langsligger zit. N.B. Duw het hitteschild op de slang naar het thermo- staathuis, zodat de slangklem in de uitsparing van het hitteschild past. Opmerking Om de montage te vereenvoudigen kan het zijn dat u de bevestiging voor de connector iets moet verbuigen. F920A017 32 34 35 31 28 27 29 29 36 37 N.B. Controleer of de afvoerslang voldoende afstand houdt tot de inlaatslang. Als het bedradingskanaal op de verwarming sterk verbogen is, kan dat van invloed zijn op de afvoer.

5. 12 788 928 5 Saab 9-3 M03- Belangrijk WAARSCHUWING Het leegmaken van de brandstoftank houdt een ingreep in het brandstofsysteem van de auto in. Daarom moet u de volgende richtlijnen in acht nemen: Zorg voor voldoende ventilatie! Als u over een goedgekeurd ventilatiesysteem voor het afzui- gen van brandstofdampen beschikt, moet u hiervan gebruik maken. Draag werkhandschoenen! Langdurig contact met brandstof kan huidirritatie veroorzaken. Houd een brandblusapparaat van klasse BE onder handbereik! Pas op voor vonkvorming, bijv. bij het onderbreken van stroomcircuits, bij kortsluiting enz. Het is streng verboden te roken. Draag een veiligheidsbril. N.B. De flexibele hoes over de voorste uitlaatpijp mag niet meer dan 5° doorbuigen. Dit houdt in dat de voorste uitlaatpijp – wanneer deze loshangt – niet verder mag doorbuigen dan reeds het geval is door het gewicht van de pijp zelf. Bij overbelasting van de uitlaatpijp treedt een blij- vende vervorming op van de bijbehorende onder- delen. Dit kan aanleiding geven tot abnormale geluiden en lekkage en in een later stadium tot uit- val leiden.

Weergaven

 • 2295 Totale weergaven
 • 1998 Websiteweergaven
 • 297 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 5

 • 10 saabpartners.com
 • 64 www.saabpartners.com
 • 4 52.29.207.161
 • 1 52.29.207.161:8069
 • 4 54.154.214.138