Motorverwarmer B284 M08-

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 32 026 196 Saab 9-3 Z18XE M08– 1 Verwarmingselement 2 Verlengstuk toevoerkabel 3 Toevoerkabel met massakabel 4 Kunststof moer 5 Buitenste console 6 Binnenste console 7Bout 8 Tandring 9 Isolatiebuis 10 Klem (niet in gebruik) 11 Spanband 12 Borgclip (2 st.) 13 Aansluitkabel F920A072 3 13 6 5 4 8 9 12 11 10 1 2 7

4. 4 32 026 196 Saab 9-3 Z18XE M08– 9 Monteer de console (A) aan de bumper. De con- sole dient vast te klikken. 10 Haal de toevoerkabel (B) door de console en draai de moer (C) erop. 11 Keer de bumper om. 12 Monteer de binnenste console (D), zorg dat deze vergrendelt en breng de toevoerkabel (E) aan in de console. 13 Haal de moer (C) met de hand aan. 14 Draai de bout (F) van de mistlamp los en haal de toevoerkabel (E) onder de steun voor de mist- lamp door. Plaats de bout (F) terug. 15 Breng de auto omlaag. F920A074 D E B F C A C

5. 32 026 196 5 Saab 9-3 Z18XE M08– 16 Demonteer de motordekplaat (A). 17 Nee, de verbinder (B) va n de zuurstofsensor los en haak de bedrading van de zuurstofsensor los uit de clips (C). 18 Demonteer het hitteschild (D) van het uitlaats- pruitstuk. 19 Demonteer de vriesstop (E) met gereedschap 260 147 020. Gebruik bijvoorbeeld een 17 mm lange bus. Maak het afdichtvlak op het motor- blok schoon. 20 Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 06 665) of iets dergelijks op de O-ri ng van de motorverwar- mer. 21 Stel de T-vormige tegenhouder op de motorver- warmer dusdanig af dat deze tussen de beide verwarmingskringen komt te liggen, breng de verwarmer aan op het c ilinderblok en monteer deze met de elektrische aansluiting tussen het uitlaatspruitstuk en de oliepeilstok. 22 Monteer de moer (F). Aanhaalmoment: 3,5 Nm (2,5 lbf ft) N.B. De motorverwarmer moet ca. 10 mm afstand hou- den tot de oliepeilstok. F920A075 A D C C B E D D F

1. Saab 9-3 Z18XE M08– 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 Z18XE M08– Motorverwarmer Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 32 026 188 Oct 07 32 026 196 F920A071

6. 6 32 026 196 Saab 9-3 Z18XE M08– 23 Breng de isolatiebuis (A) op de kabel aan. 24 Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 15 286) of iets dergelijks op de O- ring van de toevoerkabel en sluit de kabel (B) aan op de motorverwarmer. 25 Breng de borgclip (C) over de aansluiting aan. Wanneer u de clip vast hoort klikken, zit deze goed vast. 26 Zet de isolatiebuis (A) over de elektrische aan- sluiting heen vast en knijp de uiteinden van de isolatiebuis dicht. 27 Monteer het hitteschild (D) van het uitlaatspruit- stuk. 28 Breng de bedrading van de zuurstofsensor in de clips aan en sluit de verbinder (E) aan. Monteer de verbinder aan de steun (E). 29 Bevestig de toevoerkabel met een kabelbinder (F). Laat de kabel een flauwe en rui- me bocht maken, zodat deze niet door de bewe- gingen van de motor wordt beïnvloed. WAARSCHUWING Het is belangrijk dat u de O-ring van de toevoerka- bel voor het aansluiten smeert en dat u alle aan- sluitingen goed samendrukt. Een contact dat niet goed vastzit kan aanleidi ng geven tot warmteont- wikkeling en brand. F920A060 F920A076 C B A F F D E E WAARSCHUWING Zorg dat de kabel niet tegen scherpe randen of hete oppervlakken aankomt. Schuur- en smelt- schade kunnen aanleiding geven tot kortsluiting en brand.

3. 32 026 196 3 Saab 9-3 Z18XE M08– 1 Verwijder de dop op het expansiereservoir. 2 Demonteer de bovenste bouten (A) van de bum- per. 3 Breng de auto omhoog. 4 Demonteer de onderste bouten (A) van de bum- per, haal de verbinder (B) van de bumper los en demonteer deze uit de houder (C) op de spoiler- plaat. Modellen met koplampsproeiers: Haak de slang los van de luchtafbuigplaat. 5 Zet een opvangbak onder de motor, draai de aftapplug aan de onderzijde van de koelvloei- stofpomp open en laat de koelvloeistof er uit- stromen. 6 Demonteer het linker voorwiel. 7 Demonteer het binnenspatbord (D) linksvoor. 8 Demonteer de bumperbekleding. WAARSCHUWING Er heerst overdruk in het koelsysteem. Er kan hete koelvloeistof en stoom vrijkomen. - Draai de dop daarom langzaam open om de druk van het systeem te halen. - Onachtzaamheid kan aanleiding geven tot oogletsel en brandwonden. WAARSCHUWING Wees voorzichtig als de motor nog heet is. De koelvloeistof is heet en bovendien bestaat het gevaar dat u zich aan het uitlaatspruitstuk brandt. F920A073 A A A A D D D D A A D D A A A C B

7. 32 026 196 7 Saab 9-3 Z18XE M08– 30 Breng de auto omhoog. 31 Haal de toevoerkabel door het gat (A). 32 Monteer de bumperbekleding, monteer de ver- binder van de bumper en sluit de verbinder aan. Modellen met koplampsproeiers: Haak de slang vast aan de luchtafbuigplaat. 33 Sluit de aansluitkabel (B) aan op de toevoerka- bel, breng de borgclip (C) over de aansluiting heen aan. Wanneer u de clip vast hoort klikken, zit deze goed vast. Breng eventuele overlengte van de toevoerkabel binnen in de bumper aan en zet deze vast met een kabelbinder. 34 Bevestig een massakabel met de bestaande dopmoer aan het massapunt (D). 35 Monteer het binnenspatbord (E). 36 Monteer het linker voorwiel. 37 Breng de auto omlaag. 38 Modellen met koplampsproeiers: Controleer de werking van de koplampsproeiers. 39 Vul koelvloeistof bij en monteer de dop op het expansiereservoir. Controleer de afdichting van het systeem. 40 Ontlucht het koelsysteem als volgt: Vul het koelsysteem bij tot het MAX-streepje. Draai de dop op het expansiereservoir dicht, start de motor en laat deze, al pompend met het gaspedaal, warmlopen. Controleer of er een voortdurende stroom koel- vloeistof door de slang loopt die tussen het ther- mostaathuis en het expansiereservoir zit. Laat de motor lopen totdat de thermostaat open gaat staan. Draai de dop op het expansiereservoir voorzich- tig open en vul opnieuw bij tot het MAX-streepje. Draai de dop dicht. Zet de motor af en vul zo nodig bij tot het MAX-streepje. F920A077 E E E E E A B C D E WAARSCHUWING Er heerst overdruk in het koelsysteem. Er kan hete koelvloeistof en stoom vrijkomen. - Draai de dop daarom langzaam open om de druk van het systeem te halen. - Onachtzaamheid kan aa nleiding geven tot oogletsel en brandwonden. Opmerking Zorg dat de A/C / ACC in stand OFF staat.

8. 8 32 026 196 Saab 9-3 Z18XE M08– Gebruiksaanwijzingen • De aansluitkabel moet ge maakt zijn van oliebe- stendig rubbermateriaal, goedgekeurd zijn voor gebruik buitenshuis en een doorsnede hebben van minimaal 3x1,5 mm 2 . • Het verwarmingssysteem mag uitsluitend wor- den aangesloten op een geaard contact. • Behandel alle kabels met de nodige voorzorg. Zorg er met name voor dat de kabels niet bekneld raken tussen de motorkap en de carros- serie of schade oplopen door scherpe metalen onderdelen. • Onderzoek de aansluitkabel regelmatig op even- tuele schade of veroudering. Een beschadigde kabel moet onmiddellijk worden vervangen. WAARSCHUWING Controleer regelmatig de massaverbinding tussen de massapen van het contact, de behuizing van de verwarmer en de carrosserie van de auto om elektrische schokke n te voorkomen. Opmerking De verwarmer werkt niet optimaal, als: • de koelvloeistof verontreinigd is; • het koelvloeistofpeil te la ag is of als er lucht in het systeem zit; • er ijskristallen in het systeem zijn ontstaan; • u afdichtkit gebruikt.

Weergaven

 • 1828 Totale weergaven
 • 1608 Websiteweergaven
 • 220 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 33 www.saabpartners.com
 • 3 52.29.207.161
 • 11 saabpartners.com
 • 6 54.154.214.138