Motorverwarmer Z18XE M04-

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 12 804 935 Saab 9-3 Z18XE M04- 1 Verwarmingselement 2 Verlengkabel 3 Contact met toevoerkabel 4 Houder 5 Bout (2 st.) 6 Borgclip 7 Kabelbinder (5 st.) 8Bout 9 Tandring 10 Isolatiebuis 11 Klem (niet in gebruik) F920A057 2 4 3 7 5 9 1 6 8 10 11

3. 12 804 935 3 Saab 9-3 Z18XE M04- 1 Breng de auto omhoog en demonteer de spoilerplaat. 2 Koppel de verbinder van de bumper los en haal de verbinder uit de houder op de spoilerplaat. Modellen met koplampsproeiers: Haak de slang van de luchtafbuigplaat af. 3 Zet een opvangbak onder de motor, monteer een slang op de aftapnippel van de radiateur, open de aftapplug van de radiateur en laat de koelvloeistof eruit stromen. 4 Breng de auto omlaag. F920A025 3 2 1 1 1 2

1. Saab 9-3 Z18XE M04- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 Z18XE M04- Motorverwarmer Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 804 696 9:87-44 Mar 04 12 804 935 12 804 935 Aug 03 F920A056

6. 6 12 804 935 Saab 9-3 Z18XE M04- 21 Haal de toevoerkabel links van de radiateur omhoog. Zet de kabel met een kabelbinder aan de bevestigingsconsole linksboven van de radiateur. 22 Haal de toevoerkabel door de opening in de accusteun naar de verwarming toe. 23 Breng de isolatiebuis op de kabel aan. 24 Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 15 286) of iets dergelijks op de O-ring van de toevoerkabel en sluit de kabel aan op de motorverwarmer. 25 Breng de borgclip over de aansluiting aan. Wan- neer u de clip vast hoort klikken, zit deze goed vast. 26 Zet de isolatiebuis over de elektrische aansluiting vast en knijp de uiteinden van de isolatiebuis dicht. 27 Monteer het hitteschild van het uitlaatspruitstuk. 28 Breng de bedrading van de zuurstofsensor in de clips aan en sluit de verbinder aan. Monteer de verbinder in de steun. 29 Zet de toevoerkabel met een kabelbinder vast. Laat de kabel een flauwe bocht maken, zodat deze niet door de bewegingen van de motor wordt beïnvloed. 30 Vul koelvloeistof bij en draai de dop op het expansiereservoir. Controleer de afdichting van het systeem, monteer de motordekplaat en het accudeksel. WAARSCHUWING Het is belangrijk dat u de O-ring van de toevoer- kabel voor het aansluiten smeert en dat u alle aansluitingen goed samendrukt. Een contact dat niet goed vastzit kan aanleiding geven tot warmte- ontwikkeling en brand. WAARSCHUWING Zorg dat de kabel niet langs scherpe randen schuurt of in contact komt met hete oppervlakken. Schuurplekken en smeltschade kunnen aanlei- ding geven tot kortsluiting. F920A060 F920A060 25 24 22 21 23,26 30 28 28 27

4. 4 12 804 935 Saab 9-3 Z18XE M04- 5 Verwijder de dop van het expansiereservoir. 6 Demonteer de motordekplaat en de accukap. 7 Trek de connector van de zuurstofsensor los en haak de bedrading van de zuurstofsensor van de clips af. 8 Demonteer het hitteschild van het uitlaatspruit- stuk. 9 Demonteer de vriesplug met gereedschap 260 147 020. Gebruik bijvoorbeeld een 17 mm lange bus. Maak het afdichtvlak op het motorblok schoon. 10 Smeer zuurvrije vaseline (art.nr. 30 06 665) of iets dergelijks op de O-ring van de motorver- warming. 11 Stel de T-vormige tegenhouder op de motorver- warming dusdanig af dat deze tussen de beide verwarmingsspiralen komt te liggen, breng de verwarming op het cilinderblok aan en monteer deze met de elektrische aansluiting tussen het uitlaatspruitstuk en de oliepeilstok. Aanhaalmoment: 3,5 Nm (2,5 lbf ft) 12 Breng de auto omhoog. 13 Sluit de aftapplug op de radiateur en demonteer de slang. WAARSCHUWING Wees voorzichtig als de motor nog heet is. De koelvloeistof is heet en bovendien bestaat het gevaar dat u zich aan het uitlaatspruitstuk brandt. F920A058 6 8 7 7 7 9 8 8 5 11 N.B. De motorverwarming moet ca. 10 mm afstand houden van de oliepeilstok.

5. 12 804 935 5 Saab 9-3 Z18XE M04- 14 Breng de auto tot op geschikte werkhoogte omlaag. Haal de toevoerkabel door het onderste grillerooster, tussen de leidingen en tussen het koelpakket en de linker console daarvan door. 15 Teken de positie van het gat voor het contact af (de pijl op de houder moet naar voren wijzen) door de houder aan de onderzijde van de bum- per te plaatsen met de voorkant van de houder op één lijn met de lijn op de bumpermantel en midden in de opening. Maak met een priem een gat. 16 Plaats het contact in de houder (zorg dat het deksel naar boven toe openslaat) en monteer de houder op de bumper. 17 M03-04: Boor met een 3,5 mm boor gaten voor de massakabel in de structuurbalk. M05–: Koppel de verbinder los die op de struc- tuurbalk zit. Boor met een 3,5 mm boor gaten voor de massakabel in de structuurbalk. 18 Schraap de lak eraf om voor een goed contact te zorgen en schroef de massakabel met een bout en een tandring (tussen de kabelschoen aan de massakabel en de carrosserie) vast. Spuit dun anticorrosiemiddel (art.nr. 30 15 971) op de verbinding. 19 Haal de toevoerkabel tussen de radiateur en de laadluchtslang omhoog en vandaar recht omhoog naast de structuurpoot. M05–: Sluit de verbinder aan die op de struc- tuurbalk zit. 20 Breng de auto omlaag. N.B. Het gat moet vlak naast de vierkante opening worden geboord. F920A059 16 15 15 17,18

7. 12 804 935 7 Saab 9-3 Z18XE M04- 31 Ontlucht het koelsysteem als volgt: Vul het koelsysteem bij tot het MAX-streepje. Sluit de dop van het expansiereservoir, start de motor en laat deze, al pompend met het gaspe- daal, warmlopen. Controleer of er een voortdurende stroom koel- vloeistof door de slang loopt die tussen het thermostaathuis en het expansiereservoir zit. Laat de motor lopen totdat de thermostaat open gaat staan. Open de dop van het expansiereservoir voor- zichtig en vul opnieuw bij tot het MAX-streepje. Sluit de dop. Zet de motor af en vul eventueel bij tot het MAX-streepje. Zet de motor af, draai voorzichtig de dop van het expansiereservoir los en vul het reservoir bij tot aan het MAX-streepje. Draai de dop weer dicht. 32 Breng de auto omhoog. 33 Breng het overschot van de toevoerkabel tussen de radiateurconsole linksonder en de kunststof bescherming aan. Zet het met een kabelbinder vast. 34 Houd de luchtafbuigplaat omhoog, monteer de verbinder van de bumper op de houder en sluit de verbinder aan. Modellen met koplampsproeiers: Haak de slang op de luchtafbuigplaat vast. Alle modellen: Monteer de luchtafbuigplaat. 35 Breng de auto omlaag. 36 Modellen met koplampsproeiers: Controleer de werking van de koplampsproeiers. Opmerking Zorg dat de AC/ACC in stand OFF staat. F920A061 34 34 34 33

8. 8 12 804 935 Saab 9-3 Z18XE M04- Gebruiksaanwijzingen De verlengkabel moet gemaakt zijn van oliebe- stendig rubbermateriaal, goedgekeurd zijn voor gebruik buitenshuis en een doorsnede hebben van minimaal 3x1,5 mm 2 . Het verwarmingssysteem mag uitsluitend worden aangesloten op een geaarde uitgang. Behandel alle kabels met de nodige voorzorg. Zorg er met name voor dat de kabels niet bekneld raken tussen de motorkap en de carros- serie of schade oplopen door scherpe metalen onderdelen. Onderzoek de verlengkabel regelmatig op even- tuele schade of veroudering. Een beschadigde kabel moet onmiddellijk worden vervangen. WAARSCHUWING Controleer regelmatig de massaverbinding tussen de massapen van het contact, de behuizing van de verwarmer en de carrosserie van de auto om elektrische schokken te voorkomen. Opmerking De verwarming werkt niet optimaal, als: de koelvloeistof verontreinigd is; het koelvloeistofpeil te laag is of als er lucht in het systeem zit; er ijskristallen in het systeem zijn ontstaan; u afdichtkit gebruikt.

Weergaven

 • 1706 Totale weergaven
 • 1419 Websiteweergaven
 • 287 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 16 saabpartners.com
 • 16 www.saabpartners.com
 • 1 52.29.207.161
 • 7 54.154.214.138