Parkeerhulpsysteem (SPA)

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 12 788 454 Saab 9-3 M03- 1 Stuur-unit, SPA 2 Houder (4 st.) 3 Afdichting (4 st.) 4 Afstandssensor (4 st.) 5 Sierlijst, bumper 6 Bedrading, afstandssensoren 7 Bedrading, SPA 8 Stofhoes 9 Kabelbinder (2 st.) F930A054 1 9 5 7 6 2 3 4 8

3. 12 788 454 3 Saab 9-3 M03- 1 Koppel de minkabel van de accu los en breng de auto omhoog. 2 Draai de twee moeren los waarmee de luchtaf- buigplaat van de achterbumper aan de carros- serie vastzit en de twee bouten waarmee de bumpermantel aan de wielkuipen vastzit. 3 Breng de auto omlaag en demonteer de stierlijst van de achterbumper. 4 Open de bagageklep. F930A044 2 2 2 3

4. 4 12 788 454 Saab 9-3 M03- 5 Klap de vloerplaat in de bagageruimte omhoog en haal deze opzij en demonteer de dorpellijst uit de bagageruimte. 6 Demonteer de luiken in de zijbekleding van de bagageruimte. 7 Demonteer de zijdorpellijsten. 8 Demonteer de clip van de zijbekleding links en haal de bekleding opzij. 9 Demonteer de achterlichten. F930A045 6 7 9 9 8 8

8. 8 12 788 454 Saab 9-3 M03- 18 Sluit de stuur-unit aan en breng het in de groe- ven van de achterste relais- en zekeringhouder aan. 19 Demonteer de steun van de bumpermantel. F930A049 19 18

5. 12 788 454 5 Saab 9-3 M03- 10 Draai de bouten voor de bumpermantel los die onder de achterlichten zitten. 11 Draai de bouten van de bumper los die bij de wielkuipen zitten. 12 Demonteer de bumpermantel door de zijstuk- ken naar buiten te trekken en daarna de bum- permantel naar achteren te trekken. 13 Demonteer de geluidsisolatie achter de rechter wielkuip. N.B. Leg de bumper op een schone en zachte onder- grond. F930A046 10 13 12 11

9. 12 788 454 9 Saab 9-3 M03- 20 Pas de sierlijst van de bumpermantel in met behulp van de geleidenok en duw de haken vast, waarbij u vanuit het midden naar de beide hoekstukken toe werkt. 21 Monteer de afdichtingen op de sensoren. 22 Monteer de afstandssensoren op de houders. 23 Monteer de afstandssensoren in de bevestigin- gen van de sierlijst. 24 Monteer de bedrading voor de afstandssenso- ren in de groeven die in de bumpermantel zitten. 25 Monteer de steun op de bumpermantel. N.B. Zorg dat de connectoren van de afstandssenso- ren naar de rechterkant van de auto wijzen. F930A050 21 22 23 25 24 24 24

11. 12 788 454 11 Saab 9-3 M03- 31 Monteer de geluidsisolatie achter de rechter wielkuip en duw de bevestiging voor de bedra- ding onder het rechter achterlicht vast. 32 Monteer de console die onder meer bestemd is voor een cd-wisselaar (voor zover aanwezig). Sluit eventuele uitrusting op de console aan. 33 Monteer de zijbekleding aan de linkerkant. 34 Monteer de zijdorpellijsten. 35 Monteer de luiken in de zijbekledingen van de bagageruimte. 36 Monteer de dorpellijst en klap de vloerplaat van de bagageruimte weer omlaag. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. F930A052 34 33 33 31 35 31

6. 6 12 788 454 Saab 9-3 M03- 14 Verwijder de rubberplug onder het linker achter- licht. 15 Demonteer de console die onder meer bestemd is voor een cd-wisselaar (voor zover aanwezig). Koppel de aansluitingen voor eventuele uitrus- ting bij de console los. 16 Demonteer de achterste connector (blauw) van de achterste relais- en zekeringhouder. Let erop hoe de achterste bedrading aangesloten is en koppel deze los. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. F930A047 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16

7. 12 788 454 7 Saab 9-3 M03- 17 Monteer de nieuwe bedrading. Sluit de bedrading aan volgens de aanwijzingen in het voorgaande punt. Breng een nieuwe stof- hoes aan en zet de verschillende onderdelen van de bedrading met kabelbinders vast. N.B. Breng de bevestiging waarmee de bedrading onder het rechter achterlicht vastzit nog niet aan. De geluidsisolatie maakt namelijk gebruik van dezelfde bevestiging. F930A048 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

1. Saab 9-3 M03- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 M03- Parkeerhulpsysteem (SPA) Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 787 887 9:40-03 Oct 02 12 788 454 12 788 454 Jul 02 F930A042

10. 10 12 788 454 Saab 9-3 M03- 26 Til de bumpermantel op en breng de bedrading via de opening onder het linker achterlicht naar binnen. Breng het doorvoerstuk aan. 27 Pas de twee uitsteeksels van de bumpermantel onder de houders in en de buitenhoeken tussen de binnenspatborden en de houders bij de wiel- kuipen. Duw de bumpermantel aan. 28 Sluit de bedrading voor het parkeerhulpsysteem aan en monteer de verbinder in de opening naast het linker achterlicht. Zet de bedrading voor de afstandssensoren met een kabelbinder vast. 29 Breng de bouten voor de bumpermantel aan die onder de achterlichten zitten. 30 Monteer de achterlichten en sluit ze aan. Con- troleer de pasvorm ten opzichte van de lijst op de bagageklep. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klemzit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken. F930A051 30 30 30 27 27 28 26 F930A051 28

12. 12 12 788 454 Saab 9-3 M03- 37 Breng de auto omhoog. 38 Draai de bouten van de bumper vast die bij de wielkuipen zitten. 39 Monteer de twee moeren waarmee de luchtaf- buigplaat van de achterbumper aan de carros- serie vastzit. 40 Breng de auto omlaag. 41 Sluit de bagageklep. 42 Controleer de pasvorm van de bumper. Stel deze zo nodig bij. 43 Sluit de minkabel op de accu aan. 44 Stel de tijd en datum in. 45 Synchroniseer de code van de afstandsbedie- ning door de sleutel in het contactslot te steken. 46 Activeer de klembeveiliging van de elektrisch bediende zijruiten door de zijruiten tweemaal te openen en te sluiten. Een geluidssignaal geeft aan dat activering heeft plaatsgevonden. 47 Sluit het diagnose-instrument aan. Selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, kies voor “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soires en kies “Toevoegen”. N.B. U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken. F930A053 39 39 38 38 Opmerking Soms moet het diagnose-instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen.

Weergaven

 • 1406 Totale weergaven
 • 1207 Websiteweergaven
 • 199 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 22 www.saabpartners.com
 • 4 52.29.207.161
 • 13 saabpartners.com
 • 4 54.154.214.138