Parkeerhulpsysteem (SPA) CV

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 12 832 519 Saab 9-3 CV M04- 1 Stuur-unit, SPA 2 Houder (4 st.) 3 Afdichting (4 st.) 4 Afstandssensor (4 st.) 5 Sierlijst, bumper 6 Bedrading, afstandssensoren 7 Bedrading, SPA 8 Kabelbinder (2 st.) F930A195 1 8 5 7 6 2 3 4

3. 12 832 519 3 Saab 9-3 CV M04- 1 Open de bagageklep. 2 Koppel de minkabel van de accu los en breng de auto omhoog. 3 Draai de twee moeren los waarmee het lucht- scherm van de bumper aan de carrosserie vastzit en de twee bouten waarmee de bumpermantel aan de wielkuipen vastzit. 4 Breng de auto omlaag en demonteer de sierlijst van de achterbumper. F930A196 3 3 3 3 4

4. 4 12 832 519 Saab 9-3 CV M04- 5 Demonteer de mat op de vloer van de bagage- ruimte en verwijder de dorpellijst van de bagage- ruimte. 6 Demonteer de zijdorpellijsten. 7 Demonteer de clips op de linker zijbekleding en klap de bekleding opzij. Haak de band aan de achterzijde van de zijbekleding los en koppel de connector van de bagageruimteverlichting los. Demonteer de zijbekleding. 8 Demonteer de clips op de rechter zijbekleding en klap de bekleding opzij. Haak de band aan de achterzijde van de zijbekleding los en demonteer de zijbekleding. F930A197 7 5 6 5 6 7 8 8

7. 12 832 519 7 Saab 9-3 CV M04- 15 Monteer de nieuwe bedrading en sluit de bedra- ding aan volgens de merkjes die u eerder aan- bracht. Zet de onderdelen van de bedrading met kabelbinders vast. 16 Sluit de stuur-unit aan en breng deze in de groe- ven van de achterste relais- en zekeringhouder aan. 17 Demonteer de steun op de bumpermantel. F930A200 17 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15

5. 12 832 519 5 Saab 9-3 CV M04- 9 Demonteer de achterlichten. 10 Draai de bouten voor de bumpermantel die onder de achterlichten zitten. 11 Demonteer de bumpermantel door de zijstukken naar buiten te trekken en daarna de bumperman- tel naar achteren te trekken. N.B. Leg de bumper op een schone en zachte ondergrond. F930A198 11 10 9 9

8. 8 12 832 519 Saab 9-3 CV M04- 18 Pas de sierlijst van de bumpermantel in met behulp van de geleidenok en duw de haken vast, waarbij u vanuit het midden naar de beide hoek- stukken toe werkt. 19 Monteer de afdichtingen op de sensoren. 20 Monteer de afstandssensoren op de houders. 21 Monteer de afstandssensoren in de bevestigin- gen van de sierlijst. 22 Monteer de bedrading voor de afstandssensoren in de groeven die in de bumpermantel zitten. 23 Monteer de steun op de bumpermantel. N.B. Zorg dat de connectoren van de afstandssensoren naar de rechterkant van de auto wijzen. F930A201 19 20 21 23 22 22 22

9. 12 832 519 9 Saab 9-3 CV M04- 24 Til de bumpermantel op en breng de bedrading via de opening onder het linker achterlicht naar binnen. Breng het doorvoerstuk aan. 25 Pas de twee uitsteeksels van de bumpermantel in onder de houders en de buitenhoeken tussen de binnenspatborden en de houders bij de wiel- kuipen. Druk de bumpermantel aan. 26 Sluit de bedrading voor het parkeerhulpsysteem aan en monteer de verbinder in de opening naast het linker achterlicht. Zet de bedrading voor de afstandssensoren met een kabelbinder vast. 27 Breng de bouten voor de bumpermantel aan die onder de achterlichten zitten. 28 Monteer de achterlichten en sluit deze aan. Con- troleer de pasvorm ten opzichte van de lijst op de bagageklep. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klemzit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken. F930A202 27 28 25 28 24 26

10. 10 12 832 519 Saab 9-3 CV M04- 29 Monteer de console die onder meer bestemd is voor een cd-wisselaar (voor zover aanwezig). Sluit eventuele uitrusting op de console aan. 30 Pas de linker zijbekleding in, sluit de bagageruim- teverlichting aan en haak de band vast. Monteer de clips. 31 Pas de rechter zijbekleding in en haak de band vast. Monteer de clips. 32 Monteer de zijdorpellijsten. 33 Monteer de dorpellijst en leg de mat op de vloer in de bagageruimte. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aan- sluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de lichtbron, kunt u oogletsel oplopen. F930A203 31 31 30 30 33 33 32 32

6. 6 12 832 519 Saab 9-3 CV M04- 12 Verwijder de rubberplug onder het linker achterlicht. 13 Demonteer de console die onder meer bestemd is voor een cd-wisselaar (voor zover aanwezig). Koppel de aansluitingen voor eventuele uitrus- ting bij de console los. 14 Demonteer de achterste connector (blauw) van de achterste relais- en zekeringhouder. Let erop hoe de achterste bedrading aangesloten is en koppel deze los. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aan- sluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de lichtbron, kunt u oogletsel oplopen. 14 14 F930A199 14 14 14 14 14 14 14 12

1. Saab 9-3 CV M04- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 CV M04- Parkeerhulpsysteem (SPA) Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 832 509 9:40-04 Apr 03 12 832 519 F930A194

11. 12 832 519 11 Saab 9-3 CV M04- 34 Breng de auto omhoog. 35 Breng de bouten van de bumper aan die bij de wielkuipen zitten. 36 Breng de twee moeren aan waarmee de lucht- afbuigplaat van de achterbumper aan de carros- serie vastzit. 37 Breng de auto omlaag. 38 Sluit de bagageklep. 39 Controleer de pasvorm van de bumper. Stel deze zo nodig bij. 40 Sluit de minkabel op de accu aan. 41 Stel de tijd en datum af. 42 Synchroniseer de code van de afstandsbedie- ning door de sleutel in het contactslot te steken. 43 Activeer de klembeveiliging van de elektrisch bediende zijruiten door de zijruiten tweemaal te openen en te sluiten. Een geluidssignaal geeft aan dat activering heeft plaatsgevonden. 44 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het accessoi- re en selecteer “Toevoegen”. N.B. U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken. F930A204 36 35 35 36 Opmerking Soms moet het diagnose-instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangegeven wat u moet doen.

Weergaven

 • 1434 Totale weergaven
 • 1241 Websiteweergaven
 • 193 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 18 www.saabpartners.com
 • 18 saabpartners.com
 • 1 52.29.207.161
 • 6 54.154.214.138