Timerset M08-

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

13. 32 026 273 13 Saab 9-3, M08–

11. 32 026 273 11 Saab 9-3, M08– 4 Kies voor RDS-tijd of handmatige instelling op het touchscreen. Voor de juiste RDS-tijd is een goede ontvangst een vereiste. Bovendien moet de actuele zender signalen voor RDS-tijd uit- zenden (CT-Clock Time).

4. 4 32 026 273 Saab 9-3, M08– 12 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”". 13 Sluit de motorverwarming van de auto aan op een stopcontact. 14 Druk op de SIDC-toets “CUSTOMIZE”, kies voor “Motorverwarming”, druk op “SET”, kies “Handmatige bediening”, druk op “SET”, kies “Verwarming aan”, druk weer op “SET” en con- troleer of de motorverwarming aanslaat. 15 Kies “Handmatige bediening”, druk op “SET”, kies “Motorverwarming uit”, druk op “SET”, kies “Terug” gevolgd door “Beëindigen”. N.B. Soms moet het diagnose- instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen.

2. 2 32 026 273 Saab 9-3, M08– 1 Bedrading 2 Timerrelais 3 Beschermdop 4 Kabelbinder (7 st.) 5 Bout (niet in gebruik bij auto’s met standaardfront) 6 Moer (niet in gebruik bij auto’s met standaardfront) F930A005 2 3 5 6 1 4

7. 32 026 273 7 Saab 9-3, M08– 18 Sluit de massakabel aan op het voorste massa- punt (G30A) bij de relais- en zekeringhouder van de motorruimte. 19 Zoek de “Pre-Acc”-aansluiting op tussen de relais- en zekeringhouder van de motorruimte en het voorspatbord op en verwijder eventuele tape en eventuele blindklinknagels. 20 Sluit de bedrading aan op de vierpolige “Pre- Acc”-aansluiting. Opmerking Als de vierpolige “Pre-Acc”-aansluiting al in gebruik is, moet u de bedrading op de aanwezige connector aansluiten door: – “Pre-Acc” los te koppelen; – de afdichting te demonteren uit de connector voor de bedrading van het timerrelais en de kabel aan te sluiten; – de kabel aan te sluiten op de connector die in verbinding stond met “Pre-Acc”, positie 4; – de connector op “Pre-Acc” aan te sluiten. F930A672 19 18 20

12. 12 32 026 273 Saab 9-3, M08– Alarm aanpassen Als de auto is uitgerust met diefstalbeveiliging met bewegingsmelder bestaat het gevaar dat het alarm afgaat bij activering van de verwarming. Om vals alarm te voorko men bestaat de mogelijk- heid de bewegingsmelder via het diagnose-instru- ment dusdanig te programmeren dat de bewegings- melder wordt gedeactiveerd zolang de verwarming aanstaat en weer wordt geactiveerd wanneer de verwarming afslaat. Procedure Sluit het diagnose-instrument aan en navigeer als volgt: Storingzoeken – Type auto – Modeljaar – Carrosse- rie – Diefstalbeveiliging – Diefstalalarm – Afstellin- gen – Diefstalalarm, ontkop. v. detectie. Kies voor configuratie van het alarm. Opmerking Informeer de klant over de mogelijkheid het alarm aan te passen en te bepalen hoe het alarm moet worden geconfigureerd.

1. Saab 9-3, M08– z900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3, M08– Timerset Auto’s met een standaardfront blz. 3 Auto’s met een Aero-front blz. 5 Code afstandsbediening synchroniseren blz. 9 Klembeveiliging programmeren blz. 9 Klok instellen blz. 10 Alarm aanpassen blz. 12 Gebruiksaanwijzingen blz. 14 Accessories Part No. Date Instruction Part No. Replaces 32 026 237 Dec 07 32 026 273 32 026 273 Sep 07 F930A663

3. 32 026 273 3 Saab 9-3, M08– Auto’s met een standaardfront 1 Demonteer de minkabel van de accu. Trek de bedrading achter de relais- en zekeringhouder (naast de motorkapkabel) langs en sluit de mas- sakabel aan op het voorste massapunt (G30A) bij de relais- en zekeringhouder van de motor- ruimte. 2 Zoek de “Pre-Acc”-aansluiting op tussen de relais- en zekeringhouder van de motorruimte en het voorspatbord op en verwijder eventuele tape en eventuele blindklinknagels. 3 Sluit de bedrading aan op de vierpolige “Pre- Acc”-aansluiting. 4 Zet de bedrading met 1 kabelbinder aan de motorkapkabel, achter het linker koplamphuis, vast. 5 Haal de bedrading voor de accubak langs, ach- ter connector H24-1, omlaag. 6 Breng de auto omhoog. 7 Demonteer 3 bouten uit het linker stuk van de spoilerplaat en klap het omlaag. 8 Maak alle contacten aan aansluitkabels/aftak- contact los en haal de aansluitkabel voor de motorverwarming uit de opening om de bedra- ding te kunnen monteren. Haal de bedrading door de opening waar eerst de aansluitkabel voor de motorverwarming zat. Haal daarna de aansluitkabel voor de motorverwarming weer door de opening. Sluit alle aansluitkabels aan op het timerrelais. Monteer de borgclips. Er is een klik hoorbaar wanneer de borgclips goed zitten. 9 Sluit de bedrading aan op het timmerrelais. 10 Breng de auto omlaag. 11 Sluit de minkabel op de accu aan. F930A664 2 1 3 N.B. Als de vierpolige “Pre-Acc”-aansluiting al in gebruik is, moet u de bedrading op de aanwezige connector aansluiten door: - “Pre-Acc” los te koppelen; - de afdichting uit de connector voor de bedrading van het timerrelais te demonteren en de kabel uit te nemen; - de kabel aan te sluiten op de connector die in verbinding stond met “Pre-Acc”, positie 4; - de connector op “Pre-Acc” aan te sluiten. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken.

5. 32 026 273 5 Saab 9-3, M08– Auto’s met een Aero-front 1 Koppel de minkabel van de accu los. 2 Haal de clips van de bumpermantel los van de bovenste radiateurdwarsbalk. 3 Breng de auto omhoog. 4 Draai de bouten van de bumper uit de wielkuip. 5 Demonteer de spoilerplaat. 6 Koppel de verbinder van de bumper los en haal de verbinder uit de houder op de spoilerplaat. Auto’s met koplampsproeiers: Haak de slang los van de spoilerplaat. 7 Breng de auto omlaag. 8 Haal de zijstukken van de bumpermantel naar buiten toe opzij en demonteer de bumper. Auto’s met koplampsproeiers: Demonteer de slang van het T-stuk en dicht de slang af met een 8,5 mm boor. 9 Demonteer het linker koplamphuis. 8 6 4 4 6 F930A670 5 5 5 2 2 9

6. 6 32 026 273 Saab 9-3, M08– 10 Auto’s zonder motorverwarming: Boor voor het timerrelais een gat van 6 mm in de claxon- console. 11 Maak alle contacten aan aansluitkabels/aftak- contact los en trek de kabel terug naar de bovenste radiateursdwarsbalk zonder de kabel- binder aan de bovenst e radiateursteun te demonteren. Haal de toevoerkabel onder de radiateurdwarsbalk langs, tussen de linker kop- lamp en de radiateur. 12 Sluit de toevoerkabel aan op het timerrelais (A). 13 Sluit de kabel van de motorverwarming aan de op aansluiting (B) voor het timerrelais. 14 Auto’s met inte rieurverwarming: Sluit de kabel voor de interieuraansluiting aan op de aansluiting (C) van het timerrelais. 15 Monteer het timerrelais met de afstandsblokjes van het relais in de richting van de console op de claxonconsole. Monteer de bout met de boutkop in de richting van de radiateur. De verlengkabel die op uitgang (B) van het timerrelais is aange- sloten, moet boven het timerrelais worden gemonteerd. 16 Breng de borgclips over de aansluitingen aan. Wanneer u de clip hoort vastklikken, zit deze goed vast. 17 Sluit de bedrading voor het timerrelais aan. Trek de bedrading langs de toevoerkabel en volg daarna de bedrading voor de claxon (omlaag naar de bumperbalk) en daarna de bedrading voor de aanrijdingssensor. Bevestig de bedra- ding van het timerrelais bij dezelfde bevesti- gingspunten als de bedrading voor de aanrij- dingssensor. WAARSCHUWING Let erop dat u de bedrading van de auto niet beschadigt. Beschadigingen aan de bedrading kunnen aanleiding geven tot kortsluiting/brand. F930A671 10 17 17 17 17 15 A C B 11,12,13,14 15 11 N.B. U moet de bedrading voor het timerrelais naast de bedrading voor de aanrijdingssensor in het gat voor de koplamp aanbrengen.

9. 32 026 273 9 Saab 9-3, M08– Code afstandsbediening synchronise- ren Synchroniseer de code van de afstandsbediening door de sleutel in het contactslot te steken. Klembeveiliging programmeren 1 Sluit de ruit. CV: Sluit de portieren en de kap. 2 Reset de klembeveiliging door zekering F5 uit de zekeringhouder (IPEC) van het dashboard te halen en terug te plaa tsen. De klembeveiliging van beide portierstuur-units is daarmee gereset waarna de beide voorste portierruiten moeten worden geprogrammeerd. 3 Start de auto. 4 Open de ruit volledig. Houd de knop de hele beweging ingedrukt. 5 Sluit de ruit volledig. Houd de knop de hele beweging ingedrukt. Wacht minstens 1 seconde als de ruit in de bovenste stand staat. 6 Open de ruit volledig. Houd de knop de hele beweging ingedrukt. 7 Sluit de ruit volledig. Houd de knop de hele beweging ingedrukt. Wacht minstens 1 seconde als de ruit in de bovenste stand staat. 8 Wanneer de kalibratie afgerond is, wordt er een geluidssignaal afgegeven . Herhaal de procedu- re, als dat niet geval is. N.B. U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken. WAARSCHUWING De klembeveiliging treedt na stroomuitval pas weer in werking, wanneer u de elektrisch bedien- de ruiten opnieuw hebt gekalibreerd. Opmerking Vanwege spanningsschommelingen mag slechts één stuur-unit tegelijk worden gekalibreerd. F930A674

10. 10 32 026 273 Saab 9-3, M08– Klok instellen Auto’s met audiosysteem zonder navigatie Handmatige instelling bij audiosysteem zonder cd-wisselaar: - Druk op de klokknop. - Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie die u wilt wijzigen. - Druk nogmaals op de menuselectieknop om de tijd- of de datumaanduiding een stapje te verhogen. U kunt de tijd en de datum ook bijstellen met een druk op de knoppen SEEK, FWD of REV. Handmatige instelling b ij audiosysteem met cd- wisselaar: - Druk op de MENU-knop. - Druk op de menuselectieknop recht onder het kloksymbool op het display. - Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie die u wilt wijzigen. - Druk nogmaals op de menuselectieknop om de tijd- of de datumaanduiding een stapje te verhogen. U kunt de tijd en de datum ook bijstellen met een druk op de knoppen SEEK, FWD of REV. Automatische inst elling - RDS-tijd: Voor de juiste RDS-tijd is een goede ontvangst een vereiste. Bovendien moet de actuele zender signa- len voor RDS-tijd uitzenden (CT-Clock Time). - Druk in het klokmenu op de menuselectieknop recht onder het pijlsym bool op het display. - Druk op de menuselectieknop recht onder de menuoptie RDS-tijd. - De klok wordt vervolge ns automatisch gelijkgezet, waarna op het display ver schijnt: “Adjusting to RDS time...“ (Bezig met gelijkzett en met RDS-tijd...”). Als de ontvangstkwaliteit van het RDS-signaal slecht is of als de tijdaanduiding ontbreekt, verschijnt op het display: “No RDS time av ailable” (“Geen RDS-tijd beschikbaar”). Klok instellen Auto’s met audiosysteem en navigatie 1 Zet het contact in stand ON. 2 Activeer het audiosysteem. 3 Druk op MENU om de tab voor de klok te ope- nen. F930A675 Opmerking Deze module is voorzien van een touchscreen en geeft alleen de tijd weer. Het navigatiesysteem krijgt de juiste datum via een gps-signaal binnen. De datum wordt voor andere autofuncties zoals de service-indicator gebruikt en verschijnt niet op het display.

8. 8 32 026 273 Saab 9-3, M08– 21 Sluit de linker koplamp aan en monteer deze. 22 Til de bumper omhoog. Auto’s met koplampsproeiers: Sluit de kop- lampsproeierslang aan op het T-stuk. 23 Pas de bumper in en duw de bekleding naar achteren zodat deze op de steun van de houder vast komt te zitten. 24 Monteer de clips op de bovenste radia- teurdwarsbalk. 25 Breng de auto omhoog en monteer de bouten van de bumper in de wielkuip. 26 Breng de spoilerplaat omhoog, monteer de ver- binder van de bumper op de houder en sluit de verbinder aan. Auto’s met koplampsproeiers: Haak de slang vast aan de spoilerplaat. 27 Monteer de spoilerplaat. 28 Breng de auto omlaag en controleer de passing van de bumper. 29 Sluit de minkabel op de accu aan. 30 Auto’s met koplampsproeiers: Controleer de werking van de koplampsproeiers. 31 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, ki es voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijder en”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”. 32 Sluit de motorverwarming van de auto aan op een stopcontact. 33 Druk op de SIDC-toets “CUSTOMIZE”, kies voor “Motorverwarming”, druk op “SET”, kies “Handmatige bediening”, druk op “SET”, kies “Verwarming aan”, druk weer op “SET” en con- troleer of de motorverwarming aanslaat. 34 Kies “Handmatige bedi ening”, druk op “SET”, kies “Motorverwarming uit”, druk op “SET”, kies “Terug” gevolgd door “Beëindigen”. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken. F930A673 27 27 27 22 21 26 26 25 25 22 Opmerking Soms moet het diagnose -instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen.

14. 14 32 026 273 Saab 9-3, M08– Gebruiksaanwijzingen • De verlengkabel moet gemaakt zijn van oliebe- stendig rubbermateriaal, goedgekeurd zijn voor gebruik buitenshuis en een doorsnede hebben van minimaal 3x1,5 mm 2 . • Het verwarmingssysteem mag uitsluitend wor- den aangesloten op een geaard contact. Alarm aanpassen Als de auto is uitgerust met diefstalbeveiliging met bewegingsmelder bestaat het gevaar dat het alarm afgaat bij activering van de verwarming. Om dit tegen te gaan be staat de mogelijkheid de bewegingsmelder dusdanig te programmeren dat deze gedeactiveerd wordt bij gebruik van de verwar- ming en weer geactiveerd wordt wanneer de ver- warming afslaat. Neem voor het aanpassen van het alarm contact op met een Saab-werkplaats. WAARSCHUWING Behandel alle kabels met de nodige voorzorg. - Zorg ervoor dat de kabels niet bekneld raken tus- sen de motorkap en de carrosserie of schade oplopen door scherpe metalen onderdelen. - Controleer regelmatig de massaverbinding tus- sen de massapen van het contact, de behuizing van de verwarming en de carrosserie van de auto om elektrische schokken te voorkomen. - Onderzoek de verlengkabel regelmatig op even- tuele schade of veroudering. Een beschadigde kabel moet onmiddellijk worden verv angen daar er anders gevaar voor lic hamelijk letsel bestaat. Opmerking De verwarming werkt niet optimaal, als: • de koelvloeistof verontreinigd is • het koelvloeistofpeil te la ag is of als er lucht in het systeem zit • er ijskristallen in het systeem zijn ontstaan • u afdichtkit gebruikt

Weergaven

 • 2563 Totale weergaven
 • 2232 Websiteweergaven
 • 331 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 21 saabpartners.com
 • 55 www.saabpartners.com
 • 7 52.29.207.161
 • 10 54.154.214.138