Upgrade naar audiosysteem Premium 300 5D

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. 2 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- Basisset 1 Versterker AMP2 2 Hogetonenluidspreker (4 st.) 3 Basluidspreker subwoofer 4 Bout (1 st.) 5 Moer (2 st.) 6 Vezelconnector 7 Connector Afhankelijk van de uitrusting van de auto is het mogelijk dat de set moet worden aangevuld met: - glasvezelkabel - kabelbinder die extra besteld moeten worden. F930A419 3 1 2 7 6 5 4

5. 32 025 675 5 Saab 9-3 5D M06- 10 Demonteer de bekleding uit de bagageruimte. 11 Demonteer de luidsprekerkasten. 12 Demonteer de connector. 13 Sluit de connector van de auto aan op de hoge- tonenluidsprekers en doe een schuimplastic huls over de connector. 14 Sluit de connector van de hogetonenluidspreker aan op de breedbandluidsprekers. 15 Haal de bedrading door de groeven voor de breedbandluidsprekers omlaag en breng de bedrading voor de hogetonenluidsprekers daar- voor bestemde groeven aan. 16 Monteer de hogetonenluidsprekers door deze in de openingen vast te klikken. 17 Monteer de luidsprekerkasten. 18 Monteer de bekleding en de ruitafdekstrips. 19 Monteer de luidsprekerroosters. F930A422 10,18 12 16 11 11 11

6. 6 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- 20 Klap de rugleuning van de achterbank weg en demonteer evt. inkijkbeveiliging. 21 Demonteer de dorpellijst en de vloer van de laadruimte. 22 Demonteer de bekleding van de rechter C-stijl. 23 Demonteer het rechter zijkussen. 24 Demonteer de zijbekleding aan de rechterkant van de bagageruimte, het deksel over het opbergvak en het schuimblok. F930A423 22 23 24 24 24 24 21 20 21

7. 32 025 675 7 Saab 9-3 5D M06- 25 Demonteer de voorste dorpellijst en het onder- ste gedeelte van de A-stijlbekleding aan de lin- kerkant van de auto. 26 Zet de linker voorstoel zo ver mogelijk naar voren en klap het ruggedeelte voorover. 27 Draai de achterste twee bevestigingsbouten van de stoel los. 28 Kantel de stoel voorover. 29 Trek de stoel zo ver naar achteren dat de beves- tigingshaken loskomen. Kantel de stoel in zijn geheel achterover. 30 Demonteer de versterker. F930A424 27 27 25 25 29 30 30

8. 8 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- 31 Zoek de glasvezelkabel met de groene marke- ring bij de versterker op. 32 Demonteer de connector van de glasvezelka- bels (de kleine connector) van die van de versterker. 33 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 1 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. 34 Demonteer de bescherming van de aansluiting op de glasvezelkabel met de groene markering. 35 Breng de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voor- komen dat deze beschadigd raakt. F930A425 31 32 33 33

4. 4 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- 1 Neem de contactsleutel uit het contactslot. 2 Demonteer de luidsprekerroosters in het dash- board met behulp van 82 93 474 Demontage- gereedschap. 3 Verwijder de schroeven van de breedbandluid- sprekers. Til de luidsprekers op en demonteer de connector. 4 Sluit de connector van de auto aan op de hoge- tonenluidsprekers en doe een schuimplastic huls over de connector. 5 Sluit de connector van de hogetonenluidspreker aan op de breedbandluidsprekers. 6 Haal de bedrading door de groeven voor de breedbandluidsprekers omlaag en breng de bedrading voor de hogetonenluidsprekers daar- voor bestemde groeven aan. 7 Monteer de hogetonenluidsprekers door deze in de openingen vast te klikken. 8 Monteer de breedbandluidsprekers. 9 Monteer de luidsprekerroosters. Opmerking Voor meer gedetailleerde informatie over de ver- schillende stappen in de demontage-/montage- methoden wordt verwezen naar het overeenko- mende gedeelte in WIS. F930A421 3,8 2,9 2,9 3,8 7 5 4

12. 12 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- 62 De punten 62-70 gelden voor auto's met telematica-eenheid zonder dvd-speler. Demonteer de connector van de telema- tica-eenheid. 63 Demonteer de connector van de glasvezelka- bels (de kleine connector) van die van de telematica-eenheid. 64 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 2 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. 65 Demonteer de bescherming van de aansluiting op de extra glasvezelkabel die vanuit AMP2 komt. 66 Breng de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voor- komen dat deze beschadigd raakt. 67 Monteer de extra glasvezelkabel in positie 2. Breng de borging aan. F930A429 63 63 64 62

14. 14 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- 71 De punten 71-79 gelden voor auto's met navigatiesysteem. Demonteer de connector van de dvd-speler. 72 Demonteer de connector van de glasvezelka- bels (de kleine connector) van de connector. 73 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 2 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. 74 Demonteer de bescherming van de aansluiting op de extra glasvezelkabel die vanuit AMP2 komt. 75 Breng de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voor- komen dat deze beschadigd raakt. 76 Monteer de extra glasvezelkabel in positie 2. Breng de borging aan. F930A431 72 73 73 71,77

16. 16 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- 80 Monteer de basluidspreker met de twee moeren uit de set. 81 Sluit de connector op de basluidspreker aan. Zet de kabel in zijn montagegaten vast. 82 Monteer het schuimblok (zonder opbergvak aan de rechterkant) en de zijbekleding. 83 Monteer het rechter zijkussen. 84 Monteer de bekleding van de rechter C-stijl. 85 Monteer de vloer van de laadruimte, de dorpel- lijst en het deksel voor het opbergvak. 86 Monteer evt. de inkijkbeveiliging. 87 Klap de rugleuningen omhoog. Controleer of de rugleuningen vergrendeld zijn. Zet de stoel in de normale stand en herstel de positie van de rugleuning. 88 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”. 89 Controleer of het systeem naar behoren werkt. Opmerking Soms moet het diagnose-instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen. F930A433 86 83 84 82 85 85 85 82 85 80 81 80

1. Saab 9-3 5D M06- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 5D M06- Upgrade naar audiosysteem Premium 300 Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 32 025 674 9:36-29 Sep 05 32 025 675 F930A418

13. 32 025 675 13 Saab 9-3 5D M06- 68 Sluit de connector aan op de telematica- eenheid. 69 Maak de met tape bevestigde luidsprekerkabel los van de bedrading. Zet de nieuwe glasvezel- kabel met kabelbinders langs de normale bedra- ding vast. Plaats evt. overgebleven kabel in een boog bij de versterker. 70 Ga verder met punt 80. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroor- zaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A430 69 69 68

15. 32 025 675 15 Saab 9-3 5D M06- 77 Sluit de connector op de dvd-speler aan. 78 Maak de met tape bevestigde luidsprekerkabel los van de bedrading. Zet de nieuwe glasvezel- kabel met kabelbinders langs de normale bedra- ding vast. Plaats evt. overgebleven kabel in een boog bij de versterker. 79 Ga verder met punt 80. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroor- zaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A432 77 78 78

10. 10 32 025 675 Saab 9-3 5D M06- 42 De punten 42-51 gelden alleen voor auto's met uitsluitend AMP1. Zoek de losse glasvezelkabel op en de verbin- der met de aangesloten glasvezelkabels onder aan de linker A-stijl (met tape vastgezet op het kabelkanaal). 43 Til het borgplaatje van de verbinder op. 44 Demonteer de glasvezelkabel van de positie in de onderste verbinder waar de pijl omlaag naar de glasvezelkabel wijst. 45 Verwijder de tape waarmee de losse glasvezel- kabel vastzit. 46 Demonteer de bescherming van de aansluiting. 47 Monteer de bescherming op de aansluiting van de gedemonteerde glasvezelkabel, haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voorko- men dat deze beschadigd raakt en breng deze achter de bedrading aan. 48 Monteer de losse glasvezelkabel in de connec- tor en monteer het borgplaatje. 49 Monteer de bekleding van de A-stijl. 50 Monteer de dorpellijst. 51 Breng de stoel in de juiste positie aan. Let erop dat de bevestigingshaken goed in de bijbeho- rende bevestigingen grijpen en breng de achter- ste bevestigingsbouten aan. Aanhaalmoment: 30 Nm (22 lbf ft) N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A427 43 42 42 44,48

11. 32 025 675 11 Saab 9-3 5D M06- 52 Monteer de versterker uit de set met zijn con- sole in de ruimte achter de rechter wielkuip. 53 Leid de losse glasvezelkabel met de blauwe tapemarkering bij de achterste versterker omhoog (bepaalde autovarianten hebben twee losse glasvezelkabels). 54 Verwijder de bescherming van de aansluiting van de glasvezelkabel. 55 Monteer de glasvezelkabel in positie 2 in een vezelconnector uit de set. 56 Auto met uitsluitend AMP1: Demonteer de bescherming op de glasvezelkabel met de groene markering en sluit deze aan op positie 1 in dezelfde vezelconnector. Ga naar punt 58. 57 Auto met telematica met/zonder dvd-speler: Demonteer de bescherming op de ene aanslui- ting op de glasvezelkabel van de extra set en sluit deze aan op positie 1 in dezelfde vezelconnector. 58 Breng de borging aan. 59 Monteer de vezelconnector samen met de con- nector van de bedrading in de grote connector uit de set. 60 Sluit de connector op de versterker aan. 61 Als de auto uitsluitend is uitgerust met de voor- ste versterker, d.w.z. dat een geïntegreerde telefoon en navigatie ontbreken, ga dan verder naar punt 80. Als de auto is uitgerust met een geïntegreerde telefoon (zonder dvd-speler), ga dan verder met punt 62. Als de auto is uitgerust met een navigatiesys- teem, ga dan verder met punt 71. F930A428 52 59 58 54 53 53 52 60 55 54,57 56 N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt.

9. 32 025 675 9 Saab 9-3 5D M06- 36 Demonteer het deksel op het kabelkanaal. Con- troleer of de glasvezelkabel met de groene mar- kering niet kan buigen en monteer deze in posi- tie 1 in de vezelconnector van de versterker. Breng de borging aan. 37 Monteer de vezelconnector in de grote connector. 38 Breng het deksel op het kabelkanaal aan, klap de mat terug en haal de connector met de bedrading door de opening in de mat naar buiten toe. 39 Sluit de versterker aan en monteer deze. 40 Auto's met uitsluitend AMP1: Ga naar punt 42 41 Auto's met telematica-eenheid: – Monteer de bekleding van de A-stijl. – Monteer de dorpellijst. – Breng de stoel in de juiste positie aan. Let erop dat de bevestigingshaken goed in de bij- behorende bevestigingen grijpen en breng de achterste bevestigingsbouten aan. Aanhaalmoment: 30 Nm (22 lbf ft) – Ga naar punt 52. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A426 39 34 36 39 34,38 37

3. 32 025 675 3 Saab 9-3 5D M06- Buscommunicatie Vele onderdelen van het elektrisch systeem van de auto communiceren onderling via de bus. Er bestaan drie verschillende soorten bussystemen: P- bus (Powertrain Bus, aandrijflijnbus), I-bus (Instru- ment Bus, instrumentenbus) en O-bus (Optic Bus, optische bus). Het audiosysteem, navigatiesysteem en telefoonsysteem communiceren via de O-bus. De O-bus is een optische ringbus. Op elke stuur-unit van de bus zijn twee optische vezels aangesloten: een vezel voor ontvangst van informatie en een vezel voor verzending van informatie. Ontvangen meldingen worden door elke stuur-unit omgezet van een optisch signaal in een elektrisch signaal en ver- volgens bij het verzenden opnieuw omgezet in een optisch signaal. De gegevensoverdrachtssnelheid van de O-bus bedraagt 25 Mbit/s. AMP2 is een versterker bij de wielkuip rechtsachter CU/PU is een telematica-eenheid bij de achterbank DVD is een dvd-speler bij de achterbank Bij inbouw van nieuwe uitrusting met een aanslui- ting op de O-bus is het van belang dat u deze aan de juiste kant van de bestaande uitrusting monteert. N.B. Het is zeer belangrijk dat alle onderdelen met een aansluiting op de O-bus in een bepaalde volgorde worden aangesloten (zie afbeelding) en dat de ring altijd gesloten blijft. Bij een aansluiting die afwijkt van de beschrijving in deze montagerichtlijn kan het gebeuren dat een groot aantal van de systemen op de auto niet lan- ger werkt. F930A420 1 2 1 2 1 2 AMP2 DVD CU/PU 2 1 1 2 1 2 AMP2 DVD 1 2 1 2 AMP2 CU/PU 1 2 1 2 DVD CU/PU 1 2 AMP2 1 2 DVD 1 2 CU/PU N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · De kabels zijn niet te verlengen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan temperaturen hoger dan 85 °C. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt.

Weergaven

 • 1847 Totale weergaven
 • 1569 Websiteweergaven
 • 278 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 4

 • 42 www.saabpartners.com
 • 31 saabpartners.com
 • 3 52.29.207.161
 • 6 54.154.214.138